19-12-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 noiembrie 2011 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si majorarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si acordarea unui ajutor Primariei Orasului Horezu, pe anul 2011 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 69 din 18 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31 ianuarie 2008 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 68 din 18 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie" pentru obiectivul de investitii "lucrari de intretinere periodica a podului din beton armat pe DJ 646 Babeni - Tomsani - Costesti - Manastirea Arnota km 34+860", judetul Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare in vederea asigurarii sustenabilitatii platformei de afaceri si investitii publice in regiunea Sud - Vest Oltenia Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu in judetul Valcea, pentru perioada 2011 - 2014 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind mandatarea domnului Constantin Radulescu, reprezentantul judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APAVIL S.A. Valcea sa aprobe majorarea capitalului social si modificarea Actului constitutiv al operatorului regional, S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de administratie al Palatului Copiilor Ramnicu Valcea Descarcare
13 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte