Formulare tip

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Compartimentul Autorizari in Constructii, Avize si Controlul in Constructii

Compartimentul Amenajarea Teritoriului si Urbanism



Documente necesare Certificat Urbanism, Autorizatii de Construire, Desfiintare



Documente intocmite si eliberate de Evidenta Persoanelor