Informatii conform Legii nr.544/2001

 

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice



Structura organizatorica, atributii, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice



Misiunea, Viziunea si Politica in domeniul calitatii a Consiliului Judetean Valcea



Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

   • Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
    CONSTANTIN RADULESCU - Presedinte
    ADRIAN BUSU - Vicepresedinte
    VALER TUDOR - Vicepresedinte
    DANIELA CALIANU - Secretar al Judetului
   • Persoanele desemnate sa asigure accesul la informatiile de interes public :
    Consilier STOICA ELENA, Consilier MATEI GRATIELA



Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv : denumirea, sediul,numerele de telefon, fax, adresa de email si adresa paginii de internet



Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

Raportari ale executiei bugetului de venituri si cheltuieli Consiliul Judetean Valcea



Programele si strategiile proprii



Lista cuprinzand documentele de interes public



Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii



Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.