Proiecte de acte administrative cu caracter normativ supuse dezbaterii publice

Proiecte de hotarari

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 10 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228/23.12.2019, referitoare la taxele scolare propuse pentru anul scolar 2019-2020 la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea si modificarea Anexei nr. 11 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228/23.12.2019, care cuprinde tarifele pe tipuri de activitati desfasurate de Directa Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea, pe anul 2020 (23 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele sportive de utilitate publica (10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii guvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si pot beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea (data actualizare material: 2 aprilie 2020 (anunt nr.5144/02.04.2020), 10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania (10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural (10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul de promovare si dezvoltare a turismului local (10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a acestuia (data actualizare material: 2 aprilie 2020 (anunt nr.5144/02.04.2020), 10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2020 (data actualizare material: 4 martie 2020, 12 februarie 2020, 7 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea (21 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti (9 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, in judetul Valcea, valabil pana la 30.06.2023 (data actualizare material: 2 aprilie 2020, 1 aprilie 2020, 9 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2020 (data actualizare material: 4 martie 2020, 12 februarie 2020, 7 ianuarie 2020) Descarcare