21-06-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 mai 2018 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, a unor spatii care apartin domeniului public al judetului Valcea, situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Maior V. Popescu, nr.8, judetul Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 18,11 mp, situat la etajul III, respectiv biroul 68 in imobilul "Centrul Militar Judetean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, catre Sindicatul Functionarilor Publici si al Salariatilor din Administratia Publica Locala a Judetului Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza a personalului din cadrul Serviciului public de turism, agrement si servicii infiintat potrivit Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 89 din 30 mai 2018 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si socio-educationale si pot beneficia de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pe traseele judetene 014, 054 si 066 operatorilor de transport declarati castigatori in data de 04.06.2018, in urma organizarii licitatiilor electronice la nivel national pentru efectuarea serviciilor de transport public judetean de persoane prin curse regulate Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Sutesti-Pesceana-Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind eliminarea traseului 095 din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, valabil pana la data de 30 iunie 2019, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Apavil S.A. Valcea sa aprobe modificarea organigramei societatii Descarcare
15 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A. si aprobarea Contractului de mandat al acestuia Descarcare
16 Diverse  

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 mai 2018 Descarcare
96 Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 18,11 mp, situat la etajul III, respectiv biroul 68 in imobilul "Centrul Militar Judetean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, catre Sindicatul Functionarilor Publici si al Salariatilor din Administratia Publica Locala a Judetului Valcea Descarcare
97 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza a personalului din cadrul Serviciului public de turism, agrement si servicii infiintat potrivit Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 89 din 30 mai 2018 Descarcare
98  Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018 Descarcare
99  Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si socio-educationale si pot beneficia de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea Descarcare
100  Hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
101  Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
102  Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
103  Hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pe traseele judetene 014, 054 si 066 operatorilor de transport declarati castigatori in data de 04.06.2018, in urma organizarii licitatiilor electronice la nivel national pentru efectuarea serviciilor de transport public judetean de persoane prin curse regulate Descarcare
104  Hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Sutesti-Pesceana-Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
105  Hotarare privind eliminarea traseului 095 din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, valabil pana la data de 30 iunie 2019, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
106  Hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Apavil S.A. Valcea sa aprobe modificarea organigramei societatii Descarcare
107 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A. si aprobarea Contractului de mandat al acestuia Descarcare