23-06-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064 Descarcare
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - cod SMIS 14.921 Descarcare
3 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenţei şi să semneze contractul de mandat al acestuia. Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
93 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064 Descarcare
94 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - cod SMIS 14.921 Descarcare
95 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenţei şi să semneze contractul de mandat al acestuia. Descarcare