23-12-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 noiembrie 2008 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de dotari independente, pe anul 2009, ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea unei sume din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si acordarea unor ajutoare catre alte unitati administrativ-teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul propriu al judetului Valcea, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2008 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 33 din 27 februarie 2007, referitoare la infiintarea S.C. AGROFITOSERV VALCEA S.A., prin reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism 'Plan Urbanistic General al Comunei Vaideeni, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism' Descarcare
9 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism 'Plan Urbanistic General al Comunei Pietrari, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism' Descarcare
10 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea terenului in suprafata de 5279 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu ( Valea Raii ), cod LMI/ 2004:8 VL-I-s-A09508 ,Municipiul Ramnicu Valcea , Judetul Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea a unor spatii aflate in imobilul, proprietate publica a judetului Valcea, situat in Municipiul Ramnicu Valcea, strada Regina Maria, nr. 6 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului "Promovarea potentialului turistic al judetului Valcea" si a cheltuielilor legate de implementarea si sustenabilitatea acestuia Descarcare
13 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru cercetare prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local "Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului", din Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru cercetarea prealablla, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local "Largirea carosabilului si a pietonalului la Calea lui Traian", din Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea, in Consiliul de Administratie al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. AGROFITOSERV S.A Valcea Descarcare
17 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
81 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de dotari independente, pe anul 2009, ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
82 Hotarare privind:repartizarea unei sume din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 Descarcare
83 Hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si acordarea unor ajutoare catre alte unitati administrativ-teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul propriu al judetului Valcea, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2008 Descarcare
84 Hotarare privind validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
85 Hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 33 din 27 februarie 2007, referitoare la infiintarea S.C. AGROFITOSERV VALCEA S.A., prin reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
86 Hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Vaideeni, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
87 Hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Pietrari, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
88 Hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea terenului in suprafata de 5279 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), cod LMI/ 2004:8 VL-I-s-A09508, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea Descarcare
89 Hotarare privind darea in administrarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea a unor spatii aflate in imobilul, proprietate publica a judetului Valcea, situat in Municipiul Ramnicu Valcea, strada Regina Maria, nr. 6 Descarcare
90 Hotarare privind aprobarea Proiectului "Promovarea potentialului turistic al judetului Valcea" si a cheltuielilor legate de implementarea si sustenabilitatea acestuia Descarcare
91 Hotarare privind constituirea comisiei pentru cercetare prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local "Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului", din Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea Descarcare
92 Hotarare privind constituirea comisiei pentru cercetarea prealablla, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local "Largirea carosabilului si a pietonalului la Calea lui Traian", din Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea Descarcare
93 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea, in Consiliul de Administratie al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
94 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. AGROFITOSERV S.A Valcea Descarcare
95 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Cristian Buican Descarcare
96 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Samoil Vilcu Descarcare
97 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Sorin Stefan Zamfirescu Descarcare