23-12-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 noiembrie 2009 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 2 decembrie 2009 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unor sume repartizate unor unitati administrativ-teritoriale prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 30 iunie 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, precum si Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2009 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2010 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate in centrele de ingrijire si asistenta medicala, precum si in centrele de recuperare si reabilitate neuropsihica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea decontarii cheltuielilor pentru persoane cu handicap care provin din alte judete Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea graficelor de circulatie pe traseele judetene 009 "Ramnicu Valcea – Gara Govora – Baile Govora", 010 "Ramnicu Valcea – Cazanesti – Baile Govora", 105 "Ramnicu Valcea – Babeni – Francesti" si 108 "Ramnicu Valcea – Babeni - Surpatele", prevazute in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 -30.06.2011, in judetul Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 10 din 16.12. 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic General al Municipiului Dragasani, Judetul Valcea si Regulament Local De Urbanism" Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 11 din 16.12. 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - Construire magazin si birouri firma, strada Calea lui Traian, nr. 251, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea" Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 12 din 16.12. 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic General al Orasului Horezu, Judetul Valcea si Regulament Local De Urbanism" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind asocierea judetului Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea cu comuna Stoenesti, prin Consiliul Local al Comunei Stoenesti, in vederea implementarii proiectului "Imbunatatirea calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate in comuna Stoenesti, judetul Valcea" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind incetarea numirii domnului Ion Cretan in functia de director al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea si exercitarea, cu caracter temporar, a functiei de director, de catre domnul Radu Badita – Sef detasament Descarcare
15 Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism Descarcare
16 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
168 Hotarare privind modificarea destinatiei unor sume repartizate unor unitati administrativ - teritoriale, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 30 iunie 2009 Descarcare
169 Hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si aprobarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2009 Descarcare
170 Hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2010 Descarcare
171 Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate in centrele de ingrijire si asistenta medicala, precum si in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea decontarii cheltuielilor pentru persoane cu handicap care provin din alte judete Descarcare
172 Hoatarare privind modificarea graficelor de circulatie pe traseele judetene 009 'Ramnicu Valcea - Gara Govora - Baile Govora', 010 'Ramnicu Valcea - Cazanesti - Baile Govora', 105 'Ramnicu Valcea - Babeni - Francesti' si 108 'Ramnicu Valcea - Babeni - Surpatele', prevazute in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 - 30.06.2011 in judetul Valcea Descarcare
173 Hoatarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
174 Hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.10 din 16.12. 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism Ť Plan Urbanistic General al Municipiului Dragasani, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanismť Descarcare
175 Hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.11 din 16.12. 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism Ť Plan Urbanistic de Detaliu 'Construire Magazin si Birouri Firma, Strada Calea lui Traian, Nr. 251, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea" ť Descarcare
176 Hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.12 din 16.12.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism Ť Plan Urbanistic General al Orasului Horezu, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanismť Descarcare
177 Hotarare privind : asocierea judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu comuna Stoenesti prin Consiliul Local al comunei Stoenesti in vederea implementarii proiectului imbunatatirea calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate in comuna Stoenesti, judetul Valcea Descarcare
178 Hotarare privind incetarea numirii domnului Ion Cretan in functia de director al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea si exercitarea, cu caracter temporar, a functiei de director, de catre domnul Radu Badita -Sef detasament Descarcare
179 Hotarare privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism Descarcare