25-05-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 aprilie 2011 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul I, anul 2011 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico - economici rezultati in urma implementarii proiectului 'Modernizare DJ 651 B Balcesti - Gorunesti - limita judet Olt, km.0+000 - 12+500' Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investitii 'Reabilitare si Modernizare DJ 677 Madulari - Susani - limita judetul Olt, km 0 + 000 - 23 + 850', faza 'studiu de fezabilitate' Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza 'studiu de fezabilitate', pentru obiectivul de investitii 'Modernizare DJ 676A - Giulesti - Dozesti - Rosiile, Km 8 + 525 - 11 + 800' comuna Fartatesti, judetul Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza 'studiu de fezabilitate', pentru obiectivul de investitii 'Reabilitare DJ 649 DN 67 - Baile Govora - Pietrari - km 5 + 600 - 8 + 800', localitatile Baile Govora si Pietrari, judetul Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza 'studiu de fezabilitate', pentru obiectivul de investitii 'Reabilitare DJ 703 P Racovita - Titesti, km 3 + 528 - 8 + 528 ', localitatile Racovita si Titesti, judetul Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor unitati sanitare de interes judetean, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si acordarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, comunei Perisani, pe anul 2011 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a Bugetului local al judetului Valcea, a Bugetului institutiilor publice finantate partial din bugetul local al judetului, a Bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a Bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2010 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.66 din 30 iunie 2010, referitoare la contractarea unei finantari rambursabile interne in suma de 32.500.000 lei, pe termen de 8 ani, din care o perioada de gratie de 2 ani, pentru realizarea unor investitii de interes public judeţean Descarcare
12 Proiect de hotarare privind completarea art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 45 din 31 martie 2011, privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri Descarcare
14 Proiect de hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.22 din 28 februarie 2011 Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.130 din 30 septembrie 2009, referitoare la aprobarea proiectului 'Centrul National de Informare si Promovare Turistica in judetul Valcea' si a cheltuielilor legate de implementarea si sustenabilitatea acestuia Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului aferent anului 2010, pentru indeplinirea masurilor cuprinse in Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in judetul Valcea 2008 - 2013 Descarcare
18 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte