25-11-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Prezentarea Incheierii nr. 51 din 13 noiembrie 2020, pronuntata de Tribunalul Valcea, Sectia a II-a Civila, de validare a mandatului de consilier judetean al doamnei Rosu – Calina Roxana – Laura. Descarcare
2 Depunerea juramantului de catre doamna Rosu – Calina Roxana – Laura, consilier judetean validat de Tribunalul Valcea, Sectia a II-a Civila, prin Incheierea nr.51 din 13 noiembrie 2020. Descarcare
3 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 10 noiembrie 2020. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de numarare a voturilor exprimate de catre consilierii judeteni prin vot secret, ca urmare a constituirii Consiliului Judetean Valcea pentru mandatul 2020-2024.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea nominalizarilor din anexa nr.2 a Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.199 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2020 si estimarea principalilor indicatori economico–financiari pe anii 2021 si 2022.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pe anul 2020 si estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 si 2022.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie pentru un membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Constantin Anastasatu”- Mihaesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare referitor la completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Judetului Valcea 2015-2022.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
17 Proiect de hotarare referitor la modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.147 din 21 august 2020 privind aprobarea proiectului „Intarirea capacitatii Spitalului de Pneumoftiziologie ”Constantin Anastasatu”- Mihaesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19” si a Acordului de parteneriat.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant special din judetul Valcea de a gestiona criza sanitara COVID -19” si a Acordului de parteneriat.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: “ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Refacere drum judetean DJ 703 P Racovita – Titesti, km. 6+000, pe raza comunei Titesti”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza: Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Amenajare alei pietonale, parcari autoturisme”, in incinta Spitalului de Pnemoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihaesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun imobil – teren, situat in comuna Galicea, judetul Valcea si darea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat incheiat intre UAT Judetul Valcea si Asociatia Culturala Ludmila Vidrascu, in vederea elaborarii unei diagnoze privind gradul de alfabetizare si a realizarii unor masuri de prevenire si diminuare a abandonului scolar la nivelul judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre UAT Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea si Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Valcea, pentru realizarea proiectului ”Sprijin in vederea elaborarii documentatiilor tehnico-economice necesare sustinerii proiectului 'Realizarea unui Parc Stiintific si Tehnologic (PST) – Food & Drink TehnoPolis - in sprijinul tehnico-economic al bioeconomiei si industriei agro-alimentare valcene'”
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
24 Diverse. Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Minuta Descarcare
  Proces–verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 25 noiembrie 2020 Descarcare
200 Hotarare privind constituirea Comisiei de numarare a voturilor exprimate de catre consilierii judeteni prin vot secret, ca urmare a constituirii Consiliului Judetean Valcea pentru mandatul 2020-2024 Descarcare
201 Hotarare privind alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Valcea Descarcare
202 Hotarare privind modificarea nominalizarilor din anexa nr.2 a Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.199 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
203 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
204 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020 Descarcare
205 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2020 Descarcare
206 Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2020 si estimarea principalilor indicatori economico–financiari pe anii 2021 si 2022 Descarcare
207 Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pe anul 2020 si estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 si 2022 Descarcare
208 Hotarare privind aprobarea actualizarii obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2020 Descarcare
209 Hotarare privind declansarea procedurii de selectie pentru un membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
210 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
211 Hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Constantin Anastasatu”- Mihaesti Descarcare
212 Hotarare referitor la completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Judetului Valcea 2015-2022 Descarcare
213 Hotarare referitor la modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.147 din 21 august 2020 privind aprobarea proiectului „Intarirea capacitatii Spitalului de Pneumoftiziologie ”Constantin Anastasatu”- Mihaesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19” si a Acordului de parteneriat Descarcare
214 Hotarare privind aprobarea proiectului “Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant special din judetul Valcea de a gestiona criza sanitara COVID -19” si a Acordului de parteneriat Descarcare
215 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: “ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Refacere drum judetean DJ 703P Racovita – Titesti, km. 6+000, pe raza comunei Titesti” Descarcare
216 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza: Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Amenajare alei pietonale, parcari autoturisme”, in incinta Spitalului de Pnemoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihaesti Descarcare
217 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun imobil – teren, situat in comuna Galicea, judetul Valcea si darea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
218 Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre UAT Judetul Valcea si Asociatia Culturala Ludmila Vidrascu, in vederea elaborarii unei diagnoze privind gradul de alfabetizare si a realizarii unor masuri de prevenire si diminuare a abandonului scolar la nivelul judetului Valcea. Descarcare
219 Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre UAT Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea si Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Valcea, pentru realizarea proiectului ”Sprijin in vederea elaborarii documentatiilor tehnico-economice necesare sustinerii proiectului 'Realizarea unui Parc Stiintific si Tehnologic (PST) – Food & Drink TehnoPolis - in sprijinul tehnico-economic al bioeconomiei si industriei agro-alimentare valcene'” Descarcare