26-04-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordine de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 martie 2011 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Informare privind modul de solutionare a petitiilor adresate Presedintelui Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatii de interes public, in perioada 01.01.2010 - 31.12.2010 Descarcare
4 lnformare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul I, anul 2011 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Judetului Valcea domnului Profesor universitar doctor Alexandru Puiu, Rector fondator al Universitatii "Constantin Brancoveanu" Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea contributiilor si cotizatiilor platite de Consiliul Judetean Valcea, in anul 2011 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unei sume repartizate Comunei Pausesti Maglasi, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43 din 31 martie 2011 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Valcea si a bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2011 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modul de calcul al redeventei lunare pentru bunurile apartinand domeniului public al judetului Valcea, concesionate la S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului aferent anului 2010, pentru indeplinirea masurilor cuprinse in Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in judetul Valcea 2008 - 2013 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a unor sectoare de drum de interes judetean, apartinand domeniului public al judetului Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune referitor la cumpararea imobilului (teren) in suprafata de 1703 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508 Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.59 din 30 aprilie 2009, referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "Studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare DJ 650 DN 67-Ocnele Mari - Bunesti, km.5 + 800 - 11 + 000" Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Judetului Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind incetarea, prin demisie, a calitatii de membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a domnului consilier judetean, Ioan - Dan Fiera Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea, ca membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
18 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte