27-02-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1  Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 ianuarie 2017. Descarcare
2  Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, de la ședința precedentă și până în prezent. Descarcare
3  Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în trimestrul IV/2016. Descarcare
4  Raport privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în cursul anului 2016. Descarcare
5  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31decembrie 2016. Descarcare
6  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2016. Descarcare
7  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020, precum şi a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2017. Descarcare
8  Proiect de hotărâre privind atribuirea acordului cadru şi a contractului subsecvent de lucrări pentru anul 2017 către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Descarcare
9  Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Vâlcea, pe anul 2017 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” . Descarcare
10  Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea. Descarcare
11  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea. Descarcare
12  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea. Descarcare
13  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare. Descarcare
14  Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Camerei Agricole Județene Vâlcea asupra unor spații situate în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea Descarcare
15  Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor în administrarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti. Descarcare
16  Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea, concesionat Societăţii CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea. Descarcare
17  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Rădăcinești-Călimănești", Comunei Berislăvești. Descarcare
18  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietrari-Râmnicu Vâlcea-Bujoreni",operatorului de transport rutier, S.C. Silva Crisflor S.R.L. Descarcare
19  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul " Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti- S.C. Vox Profile S.R.L. Comuna Mihăești", operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
20  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul " S.C.Eurofina S.R.L. – Drăgășani – Mitrofani – Amărăști - Gușoeni", operatorului de transport rutier, S.C. SLS Express S.R.L. Descarcare
21  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea. Descarcare
22  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea. Descarcare
23  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea. Descarcare
24  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Memorialului “Nicolae Bălcescu”. Descarcare
25  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060, aferent Electropompei EPA9 din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) constituit pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Descarcare
26  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea. Descarcare
27  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor, organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Descarcare
28  Diverse. Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 ianuarie 2017 Descarcare
22  Hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2016 Descarcare
23 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2016  Descarcare
24  Hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020, precum şi a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2017 Descarcare
25  Hotărâre privind atribuirea acordului cadru şi a Contractului subsecvent de lucrări pentru anul 2017 către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea Descarcare
26  Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Vâlcea, pe anul 2017 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” Descarcare
27  Hotărâre privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea Descarcare
28  Hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea Descarcare
29  Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea Descarcare
30  Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare Descarcare
31  Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Camerei Agricole Județene Vâlcea asupra unor spații situate în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea Descarcare
32 Hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor în administrarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti  Descarcare
33  Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea, concesionat Societăţii CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea Descarcare
34  Hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Rădăcinești-Călimănești", Comunei Berislăvești Descarcare
35  Hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietrari-Râmnicu Vâlcea-Bujoreni",operatorului de transport rutier, S.C. Silva Crisflor S.R.L. Descarcare
36 Hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti- S.C. Vox Profile S.R.L.", operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A.  Descarcare
37 Hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "S.C.Eurofina S.R.L. – Drăgășani – Mitrofani – Amărăști - Gușoeni", operatorului de transport rutier, S.C. SLS Express S.R.L.  Descarcare
38  Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea Descarcare
39  Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea Descarcare
40  Hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea Descarcare
41  Hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Memorialului “Nicolae Bălcescu” Descarcare
42  Hotărâre privind aprobarea finanţării reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060, aferent Electropompei EPA9 din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) constituit pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” Descarcare
43  Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea Descarcare
44  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor, organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Descarcare