28-03-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 februarie 2008 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. Agrofitoserv Valcea S.A. prin marirea aportului in numerar al judetului Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2008 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, a bugetului Teatrului ''Antonn Pann'' Ramnicu Valcea si aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor la apa potabila livrata de S.C Apavil S.A. Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru pregatirea, elaborarea, avizarea, prezentarea si adoptarea proiectelor de hotarari de catre Consiliul Judetean Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii Serviciului public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Valcea, in Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Valcea, precum si aprobarea organigramei si statului de functii ale acesteia Descarcare
12 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate de persoanele internate in Centrul de Asistenta Medico Sociala Ladesti,sau, dupa caz, de sustinatorii legali ai acestora, in anul 2008 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in camine si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a costului mediu lunar de intretinere Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare si modernizare DJ 703G Jiblea-Salatrucel-Berislavesti - limita judetul Arges, km 0+000 -13+600'' Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare si modernizare DJ 703 N Berislavesti - Releu Cozia, km 0+000 - 20+500'' Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare si modernizare DJ 648 Ionesti-Olanu- Limita judetul Olt, km 0+000 - 8+900 si constructie doua poduri din beton armat'' Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare si modernizare DJ 643 - limita judetul Olt - Lalosu - Fauresti - Ganesti, km 52+400 - 78+490'' Descarcare
18 Proeict de hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere (parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 131/10.08.2007 Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 123/10.08.2007 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 127/10.08.2007 Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean valcea nr.129/10.08.2007 Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 130/10.08.2007 Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 126/10.08.2007 Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului judetean Valcea nr.128/10.08.2007 Descarcare
25 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 132/10.08.2007 Descarcare
26 Proiect de hotarera privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 125/10.08.2007 Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Institutia Prefectului - Judetul Valcea, Consiliul Local al Orasului Horezu, Consiliile Locale ale comunelor Barbatesti, Francesti, Otesani, Stroesti si Tomsani, Asociatia DEPRESIUNEA HOREZU, Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala si Centrul de Resurse Umane pentru Participare Publica in vederea implementarii proiectului '' 10 pentru o administratie publica moderna in Romania'' in cadrul Programului PHARE 2005 si PHARE 2006, reforma Sectorului Administratiei Publice - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local Descarcare
28 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103/1999 si declarea unor bunuri de interes public judetean Descarcare
29 Proiect de hotarare privind concesionarea unor bunuri apartinand domeniului public al judetului Valcea S.C. CET Govora S.A. Valcea Descarcare
30 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, a unor spatii situate in sediul Consiliului Judetean Valcea Descarcare
31 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei ''Plan Urbanistic general al Comunei Berislavesti, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism'' Descarcare
32 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei ''Plan Urbanistic Zonal - Zona Industriala - Fabrica de mobila, sat Barsesti, judetul Valcea si Regulamentul Local de Urbanism '' Descarcare
33 Raport cu privire la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, in anul 2007 Descarcare
34 DIVERSE Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
37 Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. Agrofitoserv Valcea S.A. prin marirea aportului in numerar al judetului Valcea Descarcare
38 Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2008 Descarcare
39 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, a Bugetului Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea, a bugetului Muzeului Judetean Valcea, aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local si aprobarea utilizarii unei sume din fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2008 Descarcare
40 Hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor la apa potabila livrata de S.C Apavil S.A. Valcea Descarcare
41 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru pregatirea, elaborarea, avizarea, prezentarea si adoptarea proiectelor de hotarari de catre Consiliul Judetean Valcea Descarcare
42 Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
43 Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
44 Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
45 Hotarare privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Valcea, in Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Valcea, precum si aprobarea organigramei si statului de functii ale acesteia Descarcare
46 Hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate de persoanele internate in Centrul de Asistenta Medico Sociala Ladesti,sau, dupa caz, de sustinatorii legali ai acestora, in anul 2008 Descarcare
47 Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in camine si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a costului mediu lunar de intretinere Descarcare
48 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare si modernizare DJ 703G Jiblea-Salatrucel-Berislavesti - limita judetul Arges, km 0+000 -13+600'' Descarcare
49 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare si modernizare DJ 703 N Berislavesti - Releu Cozia, km 0+000 - 20+500'' Descarcare
50 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare si modernizare DJ 648 Ionesti-Olanu- Limita judetul Olt, km 0+000 - 8+900 si constructie doua poduri din beton armat'' Descarcare
51 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare si modernizare DJ 643 - limita judetul Olt - Lalosu - Fauresti - Ganesti, km 52+400 - 78+490'' Descarcare
52 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere (parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 131/10.08.2007 Descarcare
53 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 123/10.08.2007 Descarcare
54 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 127/10.08.2007 Descarcare
55 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean valcea nr.129/10.08.2007 Descarcare
56 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 130/10.08.2007 Descarcare
57 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 126/10.08.2007 Descarcare
58 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat)la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.128/10.08.2007 Descarcare
59 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 132/10.08.2007 Descarcare
60 Hotarera privind modificarea si completarea Anexei - Contract de asociere(parteneriat) la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 125/10.08.2007 Descarcare
61 Hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Institutia Prefectului - Judetul Valcea, Consiliul Local al Orasului Horezu, Consiliile Locale ale comunelor Barbatesti, Francesti, Otesani, Stroesti si Tomsani, Asociatia DEPRESIUNEA HOREZU, Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala si Centrul de Resurse Umane pentru Participare Publica in vederea implementarii proiectului '' 10 pentru o administratie publica moderna in Romania'' in cadrul Programului PHARE 2005 si PHARE 2006, reforma Sectorului Administratiei Publice - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local Descarcare
62 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103/1999 si declarea unor bunuri de interes public judetean Descarcare
63 Hotarare privind concesionarea unor bunuri apartinand domeniului public al judetului Valcea S.C. CET Govora S.A. Valcea Descarcare
64 Hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, a unor spatii situate in sediul Consiliului Judetean Valcea Descarcare
65 Hotarare privind avizarea documentatiei ''Plan Urbanistic general al Comunei Berislavesti, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism'' Descarcare
66 Hotarare privind avizarea documentatiei ''Plan Urbanistic Zonal - Zona Industriala - Fabrica de mobila, sat Barsesti, judetul Valcea si Regulamentul Local de Urbanism '' Descarcare