28-05-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 7 mai 2021 Descarcare
2 Raport privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Monografiei economico-militare a judetului Valcea, pentru perioada 2020-2023.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Judetul Valcea si UAT Orasul Ocnele Mari pentru realizarea proiectului "Baza balneoclimaterica de tratament-Ocnele Mari"
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Judetean Valcea catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "APA VALCEA", pentru anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor necesare in vederea evitarii acumularii de stocuri si pentru modificarea clauzelor contractuale pentru asigurarea posibilitatii redistribuirii produselor contractate, in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei si nedistribuite, in situatia suspendari cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar, din Judetul Valcea, in anii scolari 2020-2021 si 2021-2022
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Municipiul Ramnicu Valcea prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive derulate de "Sport Club Municipal Ramnicu Valcea", precum si aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Comuna Costesti, Judetul Valcea, prin Consiliul Local al Comunei Costesti, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Orasul Horezu, Judetul Valcea, prin Consiliul Local al Orasului Horezu, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Comuna Daesti, Judetul Valcea, prin Consiliul Local al Comunei Daesti, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica nr. 1 Babeni, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu sediul in orasul Babeni, Calea lui Traian nr.161, judetul Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica nr. 2 Babeni, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu sediul in orasul Babeni Calea lui Traian nr. 128, judetul Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 109 din 21.04.2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
21 Proiect de hotarare de modificare a Anexei privind Lista indicatorilor proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19", cod SMIS 140457, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 74 din 31 martie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
22 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Minuta Descarcare
  Proces verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 mai 2021, ora 10:00 Descarcare
112 Hotarare privind aprobarea actualizarii Monografiei economico-militare a judetului Valcea, pentru perioada 2020-2023 Descarcare
113 Hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Judetul Valcea si UAT Orasul Ocnele Mari pentru realizarea proiectului "Baza balneoclimaterica de tratament-Ocnele Mari" Descarcare
114 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
115 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021 Descarcare
116 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2021 Descarcare
117 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2021 Descarcare
118 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2021 Descarcare
119 Hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2021 Descarcare
120 Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Judetean Valcea catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "APA VALCEA", pentru anul 2021 Descarcare
121 Hotarare privind aprobarea masurilor necesare in vederea evitarii acumularii de stocuri si pentru modificarea clauzelor contractuale pentru asigurarea posibilitatii redistribuirii produselor contractate, in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei si nedistribuite, in situatia suspendari cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar, din Judetul Valcea, in anii scolari 2020-2021 si 2021-2022 Descarcare
122 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
123 Hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Municipiul Ramnicu Valcea prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive derulate de "Sport Club Municipal Ramnicu Valcea", precum si aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere Descarcare
124 Hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Orasul Horezu, Judetul Valcea, prin Consiliul Local al Orasului Horezu, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere Descarcare
125 Hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Comuna Daesti, Judetul Valcea, prin Consiliul Local al Comunei Daesti, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere Descarcare
126 Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica nr. 1 Babeni, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu sediul in orasul Babeni, Calea lui Traian nr.161, judetul Valcea Descarcare
127 Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica nr. 2 Babeni, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu sediul in orasul Babeni Calea lui Traian nr. 128, judetul Valcea Descarcare
128 Hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 109 din 21.04.2021 Descarcare
129 Hotarare de modificare a Anexei privind Lista indicatorilor proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19", cod SMIS 140457, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 74 din 31 martie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare

Diverse.