28-07-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iunie 2011 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin judetului Valcea, pe anul 2010 Descarcare
4 Proiect de hotarare majorarea capitalului social la SC Expo Nord - Oltenia SA Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Judetean Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unei sume repartizate comunei Francesti prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.43 din 31 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii pe semestrul I, anul 2011 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Spitalului de Pneumoftiziologie 'Constantin Anastasatu' necesara implementarii proiectului 'Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate cu ajutorul unui sistem informatic integrat' depus in cadrul Programului Operational Sectorial 'Cresterea Competitivitatii Economice' Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului referitor la procedura de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale la bugetului propriu al judetului Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.56 din 28 mai 2010 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 107 din 31 iulie 2009 referitoare la aprobarea proiectului 'Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea' si a cheltuielilor aferente implementarii acestuia, republicata Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103 din 21 decembrie 1999, referitoare la insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului (teren) in suprafata de 456 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2004 : VL-I-s-A-09508 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului (teren) in suprafata de 259 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2004 : VL-I-s-A-09508 Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii, din categoria functionala a drumurilor de interes judetean, in categoria functionala a drumurilor comunale, a drumului judetean 646 D Pausesti (DJ 646 B) - Manastirea Cernele -Baile Govora (DJ 649) Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza 'Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie' pentru obiectivul de investitii 'Consolidare DJ 678B limita judet Olt -Danicei - limita judet Arges, km.23+200, comuna Danicei, judetul Valcea' Descarcare
16 Proiect hotarare privind preluarea 'Căminului pentru persoane vârstnice' din comuna Nicolae Bălcescu, judetul Valcea in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier judetean in calitatea de membru in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea art. 4 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 101 din 26 august 2010, privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea ca membrii in consiliile de administratie ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, Spitalului de Obstetrica - Ginecologie Ramnicu Valcea, Spitalului de Pneumoftiziologie 'C.Anastasatu' Mihaesti si Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
21 Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene 'Antim Ivireanul' Valcea Descarcare
22 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in calitatea de membru in Consiliul Administrativ al Teatrului 'Anton Pann' Ramnicu Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Muzeului Judetean 'Aurelian Sacerdoteanu' Valcea aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 82 din 31 mai 2007 Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Memorialului 'Nicolae Balcescu', aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 83 din 31 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
25 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 39 din 03 septembrie 2004, cu modificările ulterioare Descarcare
26 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul II, anul 2011 Descarcare
27 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
87 Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. Expo Nord Oltenia S.A. Descarcare
88 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si suplimentarea numarului de posturi finantate pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult ortodox din judetul Valcea, pe anul 2011 Descarcare
89 Hotarare privind modificarea destinatiei unei sume repartizate comunei Francesti, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.43 din 31 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
90 Hotrare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe semestrul I, anul 2011 Descarcare
91 Hotarare privind: aprobarea contributiei Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" necesara implementarii proiectului "Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate cu ajutorul unui sistem informatic integrat" de pus in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" Descarcare
92 Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului referitor la procedura de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale la bugetul propriu al judetului Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.56 din 28 mai 2010 Descarcare
93 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 107 din 31 iulie 2009 referitoare la aprobarea proiectului "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea" si a cheltuielilor aferente implementarii acestuia, republicata Descarcare
94 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, referitoare la insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
95 Hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului (teren) in suprafata de 456 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508 Descarcare
96 Hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului (teren) in suprafa1a de 259 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508 Descarcare
97 Hotarare privind aprobarea incadrarii, din categoria functionala a drumurilor de interes judetean, in categoria functionala a drumurilor comunale, a drumului judetean 646 D Pausesti (DJ646 B) - Manastirea Cernele - Baile Govora (DJ 649) Descarcare
98 Hotarare aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza "Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie ", pentru obiectivul de investitii "Consolidare DJ 6788 limita judet Olt Danicei - limita judet Arges, km.23+200, comuna Danicei, judetul Valcea " Descarcare
99 Hotarare privind preluarea Caminului pentru persoane varstnice din comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
100 Hotarare privind desemnarea unui consilier judetean in calitatea de membru in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
101 Hotarare privind numirea a doi membri in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
102 Hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Valcea Descarcare
103 Hotarare privind modificarea art.4 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.101 din 26 august 2010, privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea ca membri in consiliile de administratie ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Ramnicu Valcea, Spitalului de Pneumoftiziologie " C. Anastasatu" Mihaesti si Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
104 Hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
105 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in calitatea de membru in Consiliul Administrativ al Teatrului "Anton Pann " Ramnicu Valcea Descarcare
106 Hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 82 din 31 mai 2007 Descarcare
107 Hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Memorialului "Nicolae Balcescu", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 83 din 31 mai 2007 Descarcare
108 Hotarare privind modificarea componentei Consiliului Administrativ al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 39 din 3 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare