28-11-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 octombrie 2013 Descarcare
2 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in trimestrul III/2013 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2013 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind majorarea captialului social al S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.098 Horezu- Maldaresti- Otesani din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.69 din 18 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si a aceleiasi pozitii din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.15 din 31 iulie 2008, cu modificarile ulterioare Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.134 din 14 octombrie 2011, privind trecerea cu plata a unor bunuri din patrimoniul S.C.CET Govora S.A. Ramnicu Valcea in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.131 din 30 septembrie 2013 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind concesionarea unor imobile (terenuri) apartinand domeniului public al judetului Valcea Societatii Comerciale CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "Proiect tehnic", pentru obiectivul Depozit ecologic de deseuri din Comuna Roesti din cadrul obiectivului de investitii "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea sa aprobe, in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.APAVIL S.A. Valcea, Actul constitutiv al operatorului regional Descarcare
15 lnformare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea in trimestrul al III-lea 2013 Descarcare
16 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
145 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2013 Descarcare
146 Hotarare privind majorarea captialului social al S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
147 Hotarare privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
148 Hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
149 Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
150 Hotarare privind modificarea pozitiei nr.098 Horezu- Maldaresti- Otesani din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.69 din 18 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si a aceleiasi pozitii din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.15 din 31 iulie 2008, cu modificarile ulterioare Descarcare
151 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.134 din 14 octombrie 2011, privind trecerea cu plata a unor bunuri din patrimoniul S.C.CET Govora S.A. Ramnicu Valcea in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
152 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.131 din 30 septembrie 2013 Descarcare
153 Hotarare privind concesionarea unor imobile (terenuri) apartinand domeniului public al judetului Valcea Societatii Comerciale CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
154 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "Proiect tehnic", pentru obiectivul Depozit ecologic de deseuri din Comuna Roesti din cadrul obiectivului de investitii "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea" Descarcare
155 Hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea sa aprobe, in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.APAVIL S.A. Valcea, Actul constitutiv al operatorului regional Descarcare