29-11-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei ordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 octombrie 2011 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 11 noiembrie 2011 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, pe trimestrul III, anul 2011 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr.2 si nr.71 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43 din 31 martie 2011 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Valcea, a Listei Obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Memorialului "Nicolae Balcescu", a Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si majorarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si acordarea de ajutoare unor unitati administrativ -teritoriale aflate insituatii de extrema dificultate, pe anul 2011 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.99 din 28 iulie 2011 , referitoare la preluarea "Căminului pentru persoane varstnice" din comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu 01 ianuarie 2012 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei arenda, exprimata in natura, pentru anul 2012 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.91 din 28 iulie 2011, privind aprobarea contributiei Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" necesara implementarii proiectului "Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate cu ajutorul unui sistem informatic integrat" depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea traseului si lungimii drumului judetean 676 A Giulesti (DN 67B) - Dancai - Tanislavi - Stanculesti - Dozesti - Catetu - Pasarei - Rosiile (DJ 676) Descarcare
14 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte