31-01-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 19 decembrie 2011 Descarcare
2 lnformare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Plan Strategic referitor la eficienta activitatii ce va fi desfasurata de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, in cursul anului 2012 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumutului intern, pentru perioada 1.01-31.12.2011 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local, pentru finatarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2012 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza, precum si a Listei de dotari independente, pe anul 2012, ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, in anul 2012 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2012 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, in anul 2012 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu, in vederea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, pentru anul 2012 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea pozitiilor 041, 043, 113, 015 si 116 din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 69 din 18 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a pozitiei 116 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.15 din 31 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ramnicu Valcea - S.C. Vox Profile S.R.L., operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti, pe anul 2012 Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.9 din 27 ianuarie 2011 referitoare la revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al comunei Costesti, judetul Valcea, asupra unor imobile care apartin domeniului public de interes judetean si darea acestora in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Ramnicului - Manastirea Bistrita Descarcare
16 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999 referitoare la insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
17 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea a unor imobile (teren si constructii), situate in comuna Nicolae Balcescu, sat Plesoiu, care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind concesionarea unor bunuri apartinand domeniului public al judetului Valcea catre Societatea Comerciala CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza "studiu de fezabilitate" pentru obiectivul de investitii : "Modernizare DJ 676G Zatreni - Nenciulesti - Budele - Popesti - Maneasa, km. 12+000 - 21+250", comuna Tetoiu, judetul Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza "studiu de fezabilitate" pentru obiectivul de investitii : "Modernizare DJ 676 B Glavile - Olteanca - Lapusata, km. 3+000 - 8+000", in comuna Glavile, judetul Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului ( teren ) in suprafata de 1200,48 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu Valcea , judetul Valcea, cod LMI 2004: VL-1-s-A-09508 Descarcare
22 Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului lon Cilea, Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, sa semneze Acordul de prefinantare pentru un imprumut de 8,4 milioane euro ce urmeaza sa fie contractat de catre S.C. APAVIL S.A. Valcea de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare Descarcare
23 lnformare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul IV, anul 2011 Descarcare
24 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte