30-04-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 martie 2013. Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 9 aprilie 2013. Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr. ing. Ion Cilea, de la sedinta ordinara precedenta si pana in prezent. Descarcare
4 Informare privind modul de solutionare a petitiilor adresate Presedintelui Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatiile de interes public in perioada 01.01.2012 – 31.12.2012. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2013. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la S.C. Expo - Nord Oltenia S.A. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.5 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.43 din 31 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Lalosu - Balcesti”, operatorului de transport rutier S.C. ANGI ELE S.R.L. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii ”Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii ”Modernizarea sistemului de preparare agent termic primar: achizitie si montaj a 2 schimbatoare de caldura abur/apa fierbinte cu placi inox pentru producerea agentului termic de termoficare”. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii ”Extindere retea apa fierbinte si bransamente unice pentru alimentare minipuncte termice ce vor deservi imobilele situate in zona strazilor Patriarh Iustinian Marina/Bulevardul Dem Radulescu (pe strada Patriarh Iustinian Marina, intre strazile Aurelian Sacerdoteanu, Bulevardul Dem Radulescu si prelungire pana in strada Ostroveni) din Ramnicu Valcea” Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii ”Eficientizarea activitatii de colectare, stocare si transport a cenusii uscate de la cazanul 7 al S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea”. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii ”Inlocuire conducta tur termoficare intre stalpul 181 si PV1, in sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran, termoizolate in sistem clasic”. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind inchirierea unor spatii in suprafata de 61,83 mp, situate la etajul II in imobilul ”Centrul Militar Judetean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, catre Partidul Poporului – Dan Diaconescu, Organizatia Judeteana Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind desemnarea administratorilor propusi de actionarul Judetul Valcea in Consiliul de administratie al S.C. APAVIL S.A. Valcea si mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Valcea sa aprobe numirea acestora. Descarcare
16 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
54 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2013. Descarcare
55 Hotarare privind majorarea capitalului social la S.C. Expo - Nord Oltenia S.A. Descarcare
56 Hotarare privind modificarea pozitiei nr.5 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.43 din 31 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
57 Hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Lalosu - Balcesti”, operatorului de transport rutier S.C. ANGI ELE S.R.L. Descarcare
58 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii ”Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”. Descarcare
59 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii ”Modernizarea sistemului de preparare agent termic primar: achizitie si montaj a 2 schimbatoare de caldura abur/apa fierbinte cu placi inox pentru producerea agentului termic de termoficare”. Descarcare
60 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii ”Extindere retea apa fierbinte si bransamente unice pentru alimentare minipuncte termice ce vor deservi imobilele situate in zona strazilor Patriarh Iustinian Marina/Bulevardul Dem Radulescu (pe strada Patriarh Iustinian Marina, intre strazile Aurelian Sacerdoteanu-Bulevardul Dem Radulescu si prelungire pana in strada Ostroveni) din Ramnicu Valcea” Descarcare
61 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza-Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ”Eficientizarea activitatii de colectare, stocare si transport a cenusii uscate de la cazanul 7 al S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea”. Descarcare
62 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ”Inlocuire conducta tur termoficare intre stalpul 181 si PV1, in sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran, termoizolate in sistem clasic”. Descarcare
63 Hotarare privind inchirierea unor spatii in suprafata de 61,83 mp, situate la etajul II al imobilului "”Centrul Militar Judetean”" din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, catre Partidul Poporului - Dan Diaconescu, Organizatia Judeteana Valcea Descarcare
64 Hotarare privind desemnarea administratorilor propusi de actionarul Judetul Valcea in Consiliul de administratie al S.C. APAVIL S.A. Valcea si mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Valcea sa aprobe numirea acestora. Descarcare