30-07-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 21 iunie 2018 Descarcare
2 Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 12 iulie 2018 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind activitatea din trimestrul II 2018 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind vacantarea locului de consilier judetean al domnului Iliescu Marius Cristian, ca urmare a incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului acestuia Descarcare
6 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Popa Claudiu, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 3 din 31 ianuarie 2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
8 Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Municipiul Ramnicu Valcea prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive derulate de "Sport Club Municipal Ramnicu Valcea", precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea in proiectul "Alternative for social support inspiring transformation", precum si a cheltuielilor de cofinantare aferente contributiei proprii Descarcare
10 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local si din imprumuturile interne, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si acordarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2018 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite prescolarilor si elevilor de pe raza judetului Valcea, potrivit art.3 alin. (3) si alin.(4), si a masurilor educative aferente, conform art.4 alin(1), lit."c" din Hotararea Guvernului nr. 640/2017, in anul scolar 2018-2019 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
19 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a unor bunuri mobile, care apartin domeniului privat al judetului Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A., sa declanseze o noua procedura de selectie pentru membrii in Consiliul de Administratie al societatii Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 263 din 24 noiembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului "Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calitatii la nivelul Consiliului Judetean Valcea si al institutiilor subordonate" si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin.(1) punctele 5), 6) si 7) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
24 Diverse  

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 21 iunie 2018 Descarcare
  Procesul-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 12 iulie 2018 Descarcare
112 Hotarare privind vacantarea locului de consilier judetean al domnului Iliescu Marius Cristian, ca urmare a incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului acestuia Descarcare
113 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Popa Claudiu, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism Descarcare
114 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 3 din 31 ianuarie 2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
115 Hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Municipiul Ramnicu Valcea prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive derulate de "Sport Club Municipal Ramnicu Valcea", precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere Descarcare
116 Hotarare privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea in proiectul "Alternative for social support inspiring transformation", precum si a cheltuielilor de cofinantare aferente contributiei proprii Descarcare
117 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local si din imprumuturile interne, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si acordarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2018 Descarcare
118 Hotarare privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite prescolarilor si elevilor de pe raza judetului Valcea, potrivit art.3 alin. (3) si alin.(4), si a masurilor educative aferente, conform art.4 alin(1), lit."c" din Hotararea Guvernului nr. 640/2017, in anul scolar 2018-2019 Descarcare
119 Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural Descarcare
120 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
121 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
122 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
123 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
124 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
125 Hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
126 Hotarare privind darea in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a unor bunuri mobile, care apartin domeniului privat al judetului Valcea Descarcare
127 Hotarare privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
128 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A., sa declanseze o noua procedura de selectie pentru membrii in Consiliul de Administratie al societatii Descarcare
129 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 263 din 24 noiembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului "Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calitatii la nivelul Consiliului Judetean Valcea si al institutiilor subordonate" si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
130 Hotarare privind modificarea art. 1 alin.(1) punctele 5), 6) si 7) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare