30-09-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraodrinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 11 septembrie 2008 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judetului Valcea si din cota de 22% din impozitul incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2008, in bugetul unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 527,90 mii lei din bugetul propriu al judetului Valcea, in bugetul municipiilor, oraselor si comunelor, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, pe anul 2008 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru realizarea unor obiective de investitii de interes judetean, pe anul 2008 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a bugetului Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, prevazut in anexa 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.43 din 28 martie 2008 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr 4 si 6 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr 117 din 31 iulie 2007 referitoare la propunerea de incadrare in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate in judetul Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investitii''Consolidare DJ 658 Gura Vaii - Muereasca, km6+200-6+300'', faza ''Studiu de fezabilitate'' Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Amenajare, extindere si modernizare Cladire Cinematograf "Modern" pentru Teatrul "Anton Pann" Ramnicu Valcea" Descarcare
12 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal --Sediu administrativ, hala productie, depozit deschis, imprejmuire, amenajari exterioare (plafoane, alei, spatii verzi), Satul Budesti, Comuna Budesti, Judetul Valcea-- si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal --Restaurarea ansamblului Conacului Plesoianu si reabilitare ca pensiune turistica, Comuna Maldaresti, Judetul Valcea-- si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism "Plan urbanistic general al Comunei Alunu, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbansim" Descarcare
15 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea terenului in suprafata de 6058.38 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), cod LMI/2004:8 VL-I-s-A-09508, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 167 din 07.10.2005 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Judetean Valcea in Comisia Socioeconomica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare Descarcare
18 Nota privind solutionarea plangerii prealabile formulate de S.C. OBADA TRANS SRL si SC TRANSMONTANA SA pentru anularea, in parte, a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 - 30.06.2011, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 69 din 18 aprilie 2008 Descarcare
19 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
38 Hotarare privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judetului Valcea si din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2008, in bugetul unor unitati administrativ - teritoriale din judetul Valcea Descarcare
39 Hotarare privind repartizarea sumei de 527,90 mii lei din bugetul propriu al judetului Valcea in bugetul municipiilor, oraselor si comunelor, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat, cu program normal de 4 ore, pe anul 2008 Descarcare
40 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate" pentru obiectivul de investitii --Amenajare, extindere si modernizare Cladire Cinematograf "Modern" pentru Teatrul "Anton Pann" Ramnicu Vatcea-- Descarcare
41 Hotarare privind utilizarea unor sume din fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru realizarea unor obiective de investitii de interes judetean, pe anul 2008 Descarcare
42 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a bugetului Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008 Descarcare
43 Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
44 Hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43 din 28.03.2008 Descarcare
45 Hotarare privind modificarea pozitiilor nr. 4 si 6 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Vatcea nr.117 din 31 iulie 2007 referitoare la propunerea de incadrare in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumurilor locale neclasate, situate in judetul Valcea Descarcare
46 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investitii "Consolidare OJ 658 Gura Vaii - Muereasca, km.6+200-6+300", faza "Studiu de fezabilitate" Descarcare
47 Hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal, "Sediu administrativ, hala productie, depozit deschis, imprejmuire, amenajari exterioare (platforme, alei, spatii verzi), Satul Budesti, Comuna Budesti, Judetul Valcea" si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
48 Hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism --Plan Urbanistic Zonal, Restaurarea ansamblului Conacului Plesoianu si reabilitare ca pensiune turistica, Comuna Maldaresti, Judetul Valcea" si Regulament Local de Urbanism-- Descarcare
49 Hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Alunu, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
50 Hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea terenului in suprafata de 6058,38 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), cod LMI/2004:8 VL-I-s-A- 09508, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea Descarcare
51 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.167 din 07.10.2005 Descarcare
52 Hotarare privind: desemnarea a 2 reprezentanti ai Consiliului Judetean Valcea in Comisia socioeconomica de examinare si avizare a implantarii structurilor cu suprafata mare de vanzare cu amanuntul Descarcare