30-09-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1  Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 august 2016
Descarcare
2  Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 19 septembrie 2016 Descarcare
3  Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
4  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2016 Descarcare
5  Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale, a unor sume pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, aprobata prin Hotarrea Guvernului nr.423/2016 Descarcare
6  Proiect de hotarare privind modificarea art.2, pct. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.162 din 07.10.2005, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7  Proiect de hotarare privind darea in administrarea Serviciului Public Judetean pentru Protectia Plantelor Valcea a unui spatiu, situat in imobilul "Centrul Militar Judetean”, din municipiul Ramnicu Valcea strada Maior V.Popescu nr.8, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
8  Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.9 din 29 ianuarie 2016, privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, pentru anul 2016 Descarcare
9  Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul “Oltetani - Balcesti”, operatorului de transport rutier, Primaria Comunei Lalosu
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului Local de Actiune pentru Mediu in judetul Valcea, pentru perioada 2016- 2019.”  Descarcare
11  Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Universitatea „Constantin Brancoveanu” – Facultatea de Management, Marketing in Afaceri Economice, Ramnicu Valcea Descarcare
12  Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Memorialul "Nicolae Balcescu". Descarcare
13  Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Muzeul Judetean ”Aurelian Sacerdoteanu” Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea, Centrele de Informare si Promovare Turistica din Orasul Calimanesti, Orasul Ocnele Mari si Centrul National de Informare si Promovare Turistica Horezu  Descarcare
15  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea  Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului National Olimpic de Excelenta pentru pregatirea handbalistelor Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
19  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni Descarcare
21  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita (fostul Liceu Tehnologic Special nr.1 Bistrita) Descarcare
22  Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
   Proces verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 august 2016, ora 10 Descarcare
   Proces verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 19 septembrie 2016, ora 10 Descarcare
45 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2016 Descarcare
46 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale, a unor sume pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, aprobata prin Hotarrea Guvernului nr.423/2016 Descarcare
47 Hotarare privind modificarea art.2, pct. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.162 din 07.10.2005, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
48 Hotarare privind darea in administrarea Serviciului Public Judetean pentru Protectia Plantelor Valcea a unui spatiu, situat in imobilul "Centrul Militar Judetean”, din municipiul Ramnicu Valcea strada Maior V.Popescu nr.8, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
49 Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.9 din 29 ianuarie 2016, privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, pentru anul 2016 Descarcare
50 Hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul “Oltetani - Balcesti”, operatorului de transport rutier, Primaria Comunei Lalosu Descarcare
51 Hotarare privind aprobarea “Planului Local de Actiune pentru Mediu in judetul Valcea, pentru perioada 2016- 2019.” Descarcare
52 Hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Universitatea „Constantin Brancoveanu” – Facultatea de Management, Marketing in Afaceri Economice, Ramnicu Valcea Descarcare
53 Hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Memorialul "Nicolae Balcescu". Descarcare
54 Hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Muzeul Judetean ”Aurelian Sacerdoteanu” Valcea Descarcare
55 Hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea, Centrele de Informare si Promovare Turistica din Orasul Calimanesti, Orasul Ocnele Mari si Centrul National de Informare si Promovare Turistica Horezu Descarcare
56 Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
57 Hotarare privind validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
58 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului National Olimpic de Excelenta pentru pregatirea handbalistelor Descarcare
59 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
60 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
61 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni Descarcare
62 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita (fostul Liceu Tehnologic Special nr.1 Bistrita) Descarcare