31-01-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 20 decembrie 2012 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 decembrie 2012. Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurata de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in cursul trimestrului IV. 2012 Descarcare
4 Raport anual privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in cursul anului 2012 Descarcare
5 Planul Strategic referitor la eficienta activitatii ce va fi desfasurata de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2013. Descarcare
6 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Constantin Radulescu. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Laurentiu Popa, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Florinel Butnaru. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Tiberiu Octavian Georgescu precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru cultura, culte, educatie, tineret si sport. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2012. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de functionare si al sectiunii de dezvoltare, inregistrate la data de 31 decembrie 2012. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumutului intern, pe perioada 01.01.2012-31.12.2012. Descarcare
14 Proiect de hotarare modificarea pozitiei nr.31 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie pentru returnare avans in valoare de 3.876.438,48 lei. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din excedentul inregistrat in anii anteriori, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2013. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica, in anul 2013. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2013. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pe anul 2013. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind asocierea Judetului Valcea cu Municipiul Dragasani si orasul Balcesti, in vederea realizarii de parcuri industriale. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Teatrului ”Anton Pann” Ramnicu Valcea cu alte institutii de cultura, in vederea constituirii Asociatiei ASSITEJ Romania – Asociatia Internationala de Teatru pentru Copii si Tineret. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Teatrului ”Anton Pann” Ramnicu Valcea cu alte institutii de cultura, in vederea constituirii Asociatiei UNIMA Romania – Uniunea Internationala de Teatru cu Papusi si Marionete. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind inchirierea unor spatii in suprafata de 58,32 mp, situate la etajul III, in imobilul ”Centrul Militar Judetean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, catre Asociatia Partida Romilor Pro-Europa, filiala judeteana Valcea. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, a domnului Popescu Valerian. Descarcare
25 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea. Descarcare
26 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate si de atribuire a licentelor de traseu, in judetul Valcea. Descarcare
27 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
1 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Constantin Radulescu. Descarcare
2 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Laurentiu Popa, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului. Descarcare
3 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Florinel Butnaru. Descarcare
4 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Tiberiu Octavian Georgescu precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru cultura, culte, educatie, tineret si sport. Descarcare
5 Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2012. Descarcare
6 Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de functionare si al sectiunii de dezvoltare, inregistrate la data de 31 decembrie 2012. Descarcare
7 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a bugetului imprumutului intern, pe perioada 01.01.2012-31.12.2012. Descarcare
8 Hotarare modificarea pozitiei nr.31 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
9 Hotarare privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de plata a prefinantarii in valoare de 3.876.438,48 lei. Descarcare
10 Hotarare privind utilizarea unei sume din excedentul inregistrat in anii anteriori, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2013. Descarcare
11 Hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2013. Descarcare
12 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pe anul 2013. Descarcare
13 Hotarare privind aprobarea asocierii dintre Judetul Valcea , municipiul Dragasani si orasul Balcesti, in vederea realizarii de parcuri industriale. Descarcare
14 Hotarare privind aprobarea asocierii Teatrului ”Anton Pann” Ramnicu Valcea cu alte institutii de cultura, in vederea constituirii Asociatiei ASSITEJ Romania – Asociatia Internationala de Teatru pentru Copii si Tineret. Descarcare
15 Hotarare privind aprobarea asocierii Teatrului ”Anton Pann” Ramnicu Valcea cu alte institutii publice de cultura, in vederea constituirii Asociatiei UNIMA Romania – Uniunea Internationala de Teatru cu Papusi si Marionete. Descarcare
16 Hotarare privind inchirierea unor spatii in suprafata de 58,32 mp, situate la etajul III, al imobilului ”Centrul Militar Judetean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, catre Asociatia Partida Romilor Pro-Europa, filiala judeteana Valcea. Descarcare
17 Hotarare privind incetarea calitatii de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, a domnului Popescu Valerian. Descarcare
18 Hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea. Descarcare
19 Hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu, in judetul Valcea. Descarcare