31-03-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 februarie 2017 Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Raport privind modul de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatiile de interes public, in perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2017, aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, precum si aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017 , precum si a estimarilor acestor sume pe anii 2018-2020, pe unitati administrativ-teritoriale, in judetul Valcea, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii acestora, rambursarea ratelor la imprumuturile contractate, precum si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2017 precum si a estimarilor acestor sume, pe anii 2018-2020, pe unitati administrativ – teritoriale, in judetul Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 5.045.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2017 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza “Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii „Cladire administrativa Spitalul de Psihiatrie Dragoesti, judetul Valcea” Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii „Reamenajare spatii Scoala Populara de Arta si Meserii Ramnicu Valcea” (Modificat in plen) Descarcare
10 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
11 Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al comunei Zatreni, in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al comunei Lungesti, in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrarea Muzeului Judetean „Aurelian Sacerdoteanu” Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrarea Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
15  Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al Judetului Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Asistenta Medico – Sociala Ladesti Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
24 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia de Contestatii pentru Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
25 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Proces verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 februarie 2017 Descarcare
45 Hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2017, aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, precum si aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 Descarcare
46 Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017 , precum si a estimarilor acestor sume pe anii 2018-2020, pe unitati administrativ-teritoriale, in judetul Valcea, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii acestora, rambursarea ratelor la imprumuturile contractate, precum si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala Descarcare
47 Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2017 precum si a estimarilor acestor sume, pe anii 2018-2020, pe unitati administrativ – teritoriale, in judetul Valcea Descarcare
48 Hotarare privind utilizarea sumei de 5.045.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2017 Descarcare
49 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza “Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii „Cladire administrativa Spitalul de Psihiatrie Dragoesti, judetul Valcea” Descarcare
50 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii „Reamenajare spatii Scoala Populara de Arta si Meserii Ramnicu Valcea” Descarcare
51 Hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
52 Hotarare privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al comunei Zatreni, in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
53 Hotarare privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al comunei Lungesti, in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
54 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrarea Muzeului Judetean „Aurelian Sacerdoteanu” Valcea Descarcare
55 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrarea Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
56 Hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al Judetului Valcea Descarcare
57 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Asistenta Medico – Sociala Ladesti Descarcare
58 Hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti Descarcare
59 Hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
60 Hotarare privind modificarea statului de functii al Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Valcea Descarcare
61 Hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
62 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
63 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
64 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia de Contestatii pentru Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare