31-03-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 februarie 2021 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Stanculescu Victor-George, precum si vacantarea locului de consilier Judetean.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea pe anul 2021, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 9 din 29 ianuarie 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, pe anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CETPREST S.R.L Berbesti, pe anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare 
11 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare 
13 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 146 din 21 august 2020 privind aprobarea proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a Acordului de parteneriat.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Poiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al Judetului Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare 
16 Proiect de hotarare privind incetarea dreptului de administrare al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea asupra spatiilor aflate la parterul imobilului situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Schitul Troianu nr. 2-4, in vederea functionarii Centrului de Sanatate Mintala, care apartin domeniului public al Judetului Valcea, prin renuntarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea la acest drept.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Stoenesti cu Judetul Valcea, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stanga si dreapta a DN67, DJ651 si DJ646 A, in satele Stoenesti, Barlogu, Mogosesti si Budurasti, Comuna Stoenesti, Judetul Valcea".
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare 
18 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului doamnei Doina Ganescu, managerul Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Claudiu-Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Dumitru-Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu".
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea.
–Initiator:Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Octavian Costin, managerul Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
24 Proiect de hotarare privind validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
25 Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 21 din 31 ianuarie 2019.
-Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
26 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Minuta Descarcare
  Proces–verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 martie 2021 Descarcare
63 Hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Stanculescu Victor-George, precum si vacantarea locului de consilier Judetean Descarcare
64 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
65 Hotarare privind modificarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea pe anul 2021, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 9 din 29 ianuarie 2021 Descarcare
66 Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2021 Descarcare
67 Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, pe anul 2021 Descarcare
68 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CETPREST S.R.L Berbesti, pe anul 2021 Descarcare
69 Hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
70 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea Descarcare
71 Hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
72 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
73 Hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia Descarcare
74 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 146 din 21 august 2020 privind aprobarea proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a Acordului de parteneriat Descarcare
75 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al Judetului Valcea Descarcare
76 Hotarare privind incetarea dreptului de administrare al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea asupra spatiilor aflate la parterul imobilului situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Schitul Troianu nr. 2-4, in vederea functionarii Centrului de Sanatate Mintala, care apartin domeniului public al Judetului Valcea, prin renuntarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea la acest drept Descarcare
77  Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Stoenesti cu Judetul Valcea, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stanga si dreapta a DN67, DJ651 si DJ646 A, in satele Stoenesti, Barlogu, Mogosesti si Budurasti, Comuna Stoenesti, Judetul Valcea" Descarcare
78 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului doamnei Doina Ganescu, managerul Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
79 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
80 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Claudiu-Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea Descarcare
81 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Dumitru-Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
82 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
83 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2020 a managementului domnului Octavian Costin, managerul Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
84 Hotarare privind validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
85 Hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 21 din 31 ianuarie 2019 Descarcare

Diverse.