31-08-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 21 august 2020. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II 2020. Descarcare
4 Informare referitoare la raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pentru semestrul I 2020. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Municipiul Ramnicu Valcea prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive derulate de “Sport Club Municipal Ramnicu Valcea”, precum si aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Muzeului Memorial „Nicolae Balcescu”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228 din 23 decembrie 2019, privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor din competenta de autorizare a Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
13  Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.9 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228/23.12.2019, care cuprinde taxele si tarifele privind unele servicii efectuate de Teatrul Anton Pann Ramnicu Valcea in anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania – domeniul “Culte”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Intarirea capacitatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19” si a Acordului de parteneriat.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Intarirea capacitatii Spitalului de Psihiatrie Dragoesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19” si a Acordului de parteneriat.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea 
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind „Sprijinirea UAT judetul Valcea in elaborarea documentatiilor tehnico-economice: fazele SF si PT pentru obiectivul de investitii Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slatioara – Mogesti – Gorunesti – Stroesti – Pojogi Cerna – Copaceni – Bondoci – Brosteni – Lapusata – Mijati – Romanesti – Rosiile – Nenciulesti – Tepesti – Tetoiu – Garlogani – Chirculesti – Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ 676 B Glavile (DJ 677A) – Voiculeasa – Olteanca – Chiricesti – Lapusata (DJ 676), km 14+402-17+002” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Sprijinirea UAT judetul Valcea in elaborarea documentatiilor tehnico-economice: fazele Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investitii: „Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Ansamblului Culei Duca” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, a unui spatiu aflat in domeniul public al Judetului Valcea, Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati ”Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir” – Sucursala Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind incetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea, asupra imobilului – teren in suprafata de 9.635 mp situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian nr.201, judetul Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, prin renuntarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea la acest drept.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al Judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
22 Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in Centrul de ingrijire batrani Cuieni si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a valorii integrale a contributiei lunare de intretinere.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Judetului Valcea pe anul 2018 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
25 Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
26 Proiect de hotarare privind modificarea pct.1 la art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.7 din 31 ianuarie 2018.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea. 
Descarcare
27 Diverse. Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Minuta Descarcare
  Proces–verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 august 2020 Descarcare
148 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2020 Descarcare
149 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
150 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2020 Descarcare
151 Hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Municipiul Ramnicu Valcea prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive derulate de “Sport Club Municipal Ramnicu Valcea”, precum si aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere Descarcare
152 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Muzeului Memorial „Nicolae Balcescu” Descarcare
153 Hotarare privind completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228 din 23 decembrie 2019, privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor din competenta de autorizare a Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2020 Descarcare
154 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
155 Hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
156 Hotarare privind modificarea anexei nr.9 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228/23.12.2019, care cuprinde taxele si tarifele privind unele servicii efectuate de Teatrul Anton Pann Ramnicu Valcea in anul 2020 Descarcare
157 Hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania – domeniul “Culte” Descarcare
158 Hotarare privind aprobarea proiectului ”Intarirea capacitatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19” si a Acordului de parteneriat Descarcare
159 Hotarare privind aprobarea proiectului ”Intarirea capacitatii Spitalului de Psihiatrie Dragoesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19” si a Acordului de parteneriat Descarcare
160 Hotarare privind „Sprijinirea UAT judetul Valcea in elaborarea documentatiilor tehnico-economice: fazele SF si PT pentru obiectivul de investitii Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slatioara – Mogesti – Gorunesti – Stroesti – Pojogi Cerna – Copaceni – Bondoci – Brosteni – Lapusata – Mijati – Romanesti – Rosiile – Nenciulesti – Tepesti – Tetoiu – Garlogani – Chirculesti – Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ 676 B Glavile (DJ 677A) – Voiculeasa – Olteanca – Chiricesti – Lapusata (DJ 676), km 14+402-17+002” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
161 Hotarare privind aprobarea proiectului Sprijinirea UAT judetul Valcea in elaborarea documentatiilor tehnico-economice: fazele Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investitii: „Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Ansamblului Culei Duca” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
162 Hotarare privind darea in folosinta gratuita, a unui spatiu aflat in domeniul public al Judetului Valcea, Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati ”Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir” – Sucursala Ramnicu Valcea Descarcare
163 Hotarare privind incetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea, asupra imobilului – teren in suprafata de 9.635 mp situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian nr.201, judetul Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, prin renuntarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea la acest drept Descarcare
164 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al Judetului Valcea Descarcare
165 Hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
166 Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in Centrul de ingrijire batrani Cuieni si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a valorii integrale a contributiei lunare de intretinere Descarcare
167 Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Judetului Valcea pe anul 2018 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea Descarcare
168 Hotarare privind aprobarea Statutului Judetului Valcea Descarcare
169 Hotarare privind modificarea pct.1 la art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.7 din 31 ianuarie 2018 Descarcare