22-12-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 noiembrie 2015. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2015. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 84 din 20.05.2013 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii ”Sistem de management integral al deseurilor solide in judetul Valcea”. cod SMIS – CSNR: 38772. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni – judetul Valcea”, cod SMIS 11225 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea”, cod SMIS 13064 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Reabilitarea si modernizarea DJ 665 limita judetului Gorj – Marita – Izvorul Rece - Vaideeni – Horezu, km. 53+650 – 69+169, judetul Valcea”, cod SMIS 3073 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Reabilitarea si modernizarea DJ 648 Ionesti – Olanu - limita Judetului Olt, km. 0+000 – 8+900 si constructie doua poduri din beton armat, judetul Valcea”, cod SMIS 3079 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti - Caciulata”, cod SMIS 14921 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “ Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice”, cod SMIS – CSNR: 37836. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2015 si estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2016 si 2017. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme precum si consumul de carburanti. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale provenite din redeventa si majorari datorate bugetului propriu al Judetului Valcea de catre S. C. Apavil S. A. Valcea. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul 021 ”Dragasani – Babeni - Ocnele Mari (Ocnita)”, operatorului de transport S.C. Matdan Service S.R.L. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 7 din 29 ianuarie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pentru anul 2016. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 223 din 23 octombrie 2015, referitoare la asocierea Judetului Valcea cu comuna Budesti, in vederea realizarii lucrarilor de construire a drumului de interes local Faurecia, situat in comuna Budesti, sat Racovita, Judetul Valcea. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al Societatii "CET GOVORA” S.A. Ramnicu Valcea si mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor sa aprobe majorarea si sa modifice Actul constitutiv al societatii. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind numirea managerului interimar la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea. Descarcare
25 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
243 Hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea. Descarcare
244 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2015 Descarcare
245 Hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015 Descarcare
246 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.84 din 20.05.2013 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii ”Sistem de management integral al deseurilor solide in judetul Valcea”. cod SMIS – CSNR: 38772 Descarcare
247 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni – judetul Valcea”, cod SMIS 11225 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia Descarcare
248 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea”, cod SMIS 13064 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia Descarcare
249 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia Descarcare
250 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare DJ 665 limita judetului Gorj – Marita – Izvorul Rece - Vaideeni – Horezu, km. 53+650 – 69+169, judetul Valcea”, cod SMIS 3073 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia Descarcare
251 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Reabilitarea si modernizarea DJ 648 Ionesti – Olanu - limita Judetului Olt, km. 0+000 – 8+900 si constructie doua poduri din beton armat, judetul Valcea”, cod SMIS 3079 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia Descarcare
252 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti - Caciulata”, cod SMIS 14921 si asigurarea sumelor necesare finalizarii acestuia Descarcare
253 Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice", cod SMIS – CSNR: 37836 Descarcare
254 Hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme precum si consumul de carburanti Descarcare
255 Hotarare privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale provenite din redeventa si majorari datorate bugetului propriu al Judetului Valcea de catre S. C. Apavil S. A. Valcea Descarcare
256 Hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul 021 ”Dragasani – Babeni - Ocnele Mari (Ocnita)”, operatorului de transport S.C. Matdan Service S.R.L. Descarcare
257 Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
258 Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.7 din 29 ianuarie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
259 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pentru anul 2016 Descarcare
260 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.223 din 23 octombrie 2015, referitoare la asocierea Judetului Valcea cu comuna Budesti, in vederea realizarii lucrarilor de construire a drumului de interes local Faurecia, situat in comuna Budesti, sat Racovita, Judetul Valcea Descarcare
261 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
262 Hotarare privind majorarea capitalului social al Societatii "CET GOVORA” S.A. Ramnicu Valcea si mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor sa aprobe majorarea si sa modifice Actul constitutiv al societatii Descarcare
263 Hotarare privind numirea managerului interimar la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare