24-07-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare 30 mai 2003 – 24 iulie 2003. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind contractarea unui imprumut in suma de 60 miliarde lei, pe termen de 5 ani, de la RAIFFEISEN BANK SA, pentru realizarea obiectivului de investitii Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Ramnicu Valcea. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea pe anul 2003. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea Programelor lucrarilor de investitii si de intretinere si reparatii drumuri judetene, finantate din bugetul propriu al judetului, anexe la bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2003. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statelor de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Directiei Judetene de Asistenta Sociala, Sanatate, invatamant, Cultura Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
9 Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.105/2000 privind darea in administrare a unor bunuri care apartin domeniului public de interes judetean catre Regia Autonoma de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea al domnului Sanda Aurel si validarea mandatului domnului Petrareanu Nicolae ca membru al acestei autoritati. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.98 din 22.11.2001 referitoare la reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, modificata prin Hotararea nr.43 din 28.03.2002. Descarcare
12 DIVERSE Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
86 Hotarare privind contractarea unui imprumut in suma de 60 miliarde lei, pe termen de 5 ani, de la RAIFFEISEN BANK SA, pentru realizarea obiectivului de investitii Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Ramnicu Valcea. Descarcare
87 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea pe anul 2003. Descarcare
88 Hotarare privind modificarea Programelor lucrarilor de investitii si de intretinere si reparatii drumuri judetene, finantate din bugetul propriu al judetului, anexe la bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2003. Descarcare
89 Hotarare privind aprobarea organigramei functiilor publice si a statelor de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea. Descarcare
90 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Directiei Judetene de Asistenta Sociala, Sanatate, invatamant, Cultura Valcea. Descarcare
91 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
92 Hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.105/2000 privind darea in administrare a unor bunuri care apartin domeniului public de interes judetean catre Regia Autonoma de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
93 Hotarare privind incetarea mandatului de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea al domnului Sanda Aurel si validarea mandatului domnului Petrareanu Nicolae ca membru al acestei autoritati. Descarcare
94 Hotarare privind majorarea cu suma de 812.000 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor comunelor, ora]elor, municipiilor si judetului si repartizarea acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2003 Descarcare
95 Hotarare privind modificarea Hotararii nr.98 din 22.11.2001 referitoare la reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, modificata prin Hotararea nr.43 din 28.03.2002. Descarcare