26-02-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 ianuarie 2021 Descarcare
2 Raport privind modul de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatiile de interes public in perioada 01.01.2020-31.12.2020 Descarcare
3 Informare privind activitatea administratorilor Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pentru anul 2020 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu".
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Barbatesti cu Judetul Valcea, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Asigurarea scurgerii apelor prin santuri betonate pe DJ 646 E".
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unor bunuri, aflate in domeniul public al judetului Valcea, precum si declararea de interes public judetean a unor bunuri rezultate ca urmare a implementarii proiectului "Extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea".
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, a unor bunuri mobile si imobile, in vederea scoaterii din functiune.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile, situate in comuna Slatioara, judetul Valcea si darea acestora in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii prin Act aditional, a duratei "Protocolului de colaborare pentru realizarea in comun de activitati, servicii, proiecte, care sa conduca la asigurarea de servicii de tehnologia informatiei si de comunicatii, incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Serviciul de Telecomunicatii Speciale".
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea modelului legitimatiei pentru Presedintele si Vicepresedintii Consiliului Judetean Valcea, precum si pentru consilierii judeteni.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind delegarea unor atributii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Expo Nord Oltenia S.A. si aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Valcea S.A. si aprobarea modelului cadru al contractului de mandat al acestuia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. si aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin. (1) pct.7 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Administrativ al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
22 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Administrativ si numirea Consiliului Administrativ al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie si numirea Consiliului de Administratie al Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
24 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie si numirea Consiliului de Administratie al Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
25 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor – Municipiul Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
26 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a Scolii Profesionale Speciale Bistrita.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
27 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a Centrului Scolar de Educatie Incluziva Babeni.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
28 Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni in calitatea de membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
29 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Minuta Descarcare
  Proces–verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 februarie 2021 Descarcare
38 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2020 Descarcare
39 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021 Descarcare
40 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
41 Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Barbatesti cu Judetul Valcea, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Asigurarea scurgerii apelor prin santuri betonate pe DJ 646 E" Descarcare
42 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unor bunuri, aflate in domeniul public al judetului Valcea, precum si declararea de interes public judetean a unor bunuri rezultate ca urmare a implementarii proiectului "Extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea" Descarcare
43 Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, a unor bunuri mobile si imobile, in vederea scoaterii din functiune Descarcare
44 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile, situate in comuna Slatioara, judetul Valcea si darea acestora in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
45 Hotarare privind aprobarea prelungirii prin Act aditional, a duratei "Protocolului de colaborare pentru realizarea in comun de activitati, servicii, proiecte, care sa conduca la asigurarea de servicii de tehnologia informatiei si de comunicatii, incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Serviciul de Telecomunicatii Speciale" Descarcare
46 Hotarare privind aprobarea modelului legitimatiei pentru Presedintele si Vicepresedintii Consiliului Judetean Valcea, precum si pentru consilierii judeteni Descarcare
47 Hotarare privind delegarea unor atributii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
48 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Expo Nord Oltenia S.A. si aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat Descarcare
49 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Valcea S.A. si aprobarea modelului cadru al contractului de mandat al acestuia Descarcare
50 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. si aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat Descarcare
51 Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (1) pct.7 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
52 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
53 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
54 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
55 Htarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Administrativ al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
56 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Administrativ si numirea Consiliului Administrativ al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
57 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie si numirea Consiliului de Administratie al Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
58 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie si numirea Consiliului de Administratie al Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea Descarcare
59 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor – Municipiul Ramnicu Valcea Descarcare
60 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a Scolii Profesionale Speciale Bistrita Descarcare
61 Htarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a Centrului Scolar de Educatie Incluziva Babeni Descarcare
62 Hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni in calitatea de membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare

Diverse.