28-11-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 octombrie 2014 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing. Ion Cilea, de la sedinta ordinara precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in trimestul III/2014 Descarcare
4 lnformare privind activitatea in trimestrul III, 2014 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "CET GOVORA" S.A. Ramnicu Valcea, sa aprobe modificarea si completarea statutului societatii Descarcare
6 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "CET GOVORA" S.A. Ramnicu Valcea pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administratie al societatii Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical, angajat in unitatile de cult, pe anul 2014 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr. II.1 si nr. II.2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.110/2013, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si a unor institutii si servicii publice de interes judetean, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
9 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Fundatiei "Boby" Ramnicu Valcea a unor spatii, respectiv birourile nr.50 si 51, in suprafata de 41,22 mp, situate la etajul II in imobilul „Centrul Militar Judetean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr. 023 si nr.076 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu, in judetul Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumei de 11.592 mii lei, defalcata din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2014 Descarcare
13 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
116 Hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "CET GOVORA" S.A. Ramnicu Valcea, sa aprobe modificarea si completarea statutului societatii Descarcare
117 Hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "CET GOVORA" S.A. Ramnicu Valcea pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administratie al societatii Descarcare
118 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2014 Descarcare
119 Hotarare privind modificarea anexelor nr. II.1 si nr. II.2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.110/2013, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si a unor institutii si servicii publice de interes judetean, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
120 Hotarare privind modificarea pozitiilor nr. 023 si nr.076 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
121 Hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu, in judetul Valcea Descarcare
122 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumei de 11.592 mii lei, defalcata din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2014 Descarcare