30-09-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 17 august 2011 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea, de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Almasi Alexandru Bogdan Descarcare
4 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Tomescu Gabriel Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 149.880 lei din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor proiectului 'Promovarea potentialului turistic al judetului Valcea', pe anul 2011 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr.5 si 29 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 3.974,98 mii lei din cota 21 % din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2011 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor sanitare de interes judetean, a Programului lucrarulor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, majorarea Fondului de rezerva bugetara si acordarea de ajutoare unor unitati administrativ - teritoriale, precum si suplimentarea numarului de posturi finantate pentru personalul neclerical, angajat in unitatile de cult ortodox, pe anul 2011 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului 'Implementarea solutiilor de e-sanatate in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea ' depus in cadrul Programului Operational Sectorial 'Cresterea Competitivitatii Economice' si a cheltuielilor legate de acesta Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza 'documentatie de avizare a lucrarilor de interventii' pentru obiectivul de investitii : 'Consolidare pod din beton armat pe DJ 658 Gura Vaii - Muereasca - Manastirea Frasinei, km. 2+500, si realizare varianta ocolitoare a podului pana la finalizarea lucrarilor de consolidare a acestuia Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, de insusire a inventarului bunurilor apartinand domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune referitor la cumpararea imobilului(teren si constructii) in suprafata de 664,68 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia Generala Anticoruptie si Consiliul Judetean Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea articolelor 12 si 13 din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 55 din 30 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
15 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Barbatesti - Cariera Bistrita", operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A Descarcare
16 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 'Costesti (sat Pietreni) - Cariera Bistrita', operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 'Horezu - Costesti - Cariera Bistrita', operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud - Vest Oltenia, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 172 din 31 octombrie 2007 Descarcare
19 Proiect de hotarare privind reinnoirea mandatului a trei membri ai Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 101 din 28 iulie 2011, privind numirea a doi membri in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
21 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte