Programe si strategii

 

Strategii nationale

#   Descarcare
1 Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030                                                                                                Descarcare

 

#   Descarcare
1 Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a judetului Valcea pentru perioada 2023-2030 Descarcare
2 Strategia integrata de dezvoltare durabila a judetului Valcea pentru perioada 2015-2022 Descarcare
3 Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Valcea Descarcare
4 Master Planul privind gestionarea deseurilor in judetul Valcea Descarcare
5 Raportul aferent anului 2009 pentru îndeplinirea masurilor cuprinse în Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului în judetul Vâlcea 2008-2013 Descarcare
6 Lista informatiilor de mediu detinute de Consiliul Judetean Vâlcea Descarcare

 

Strategii adoptate

#   Descarcare
1 PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU JUDETUL VALCEA 2019-2025 Descarcare
2 Declaratie SEA privind Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Valcea 2019-2025 Descarcare
3 Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea, 2009-2013 Descarcare
4 Strategia de modernizare a administratiei publice locale la nivelul judetului Valcea pentru perioada 2006-2008 Descarcare
5 Plan de actiune pentru implementarea strategiei de modernizare a administratiei publice la nivelul judetului Valcea pentru perioada 2006 - 2008 Descarcare
6 Strategia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului 2007-2013 Descarcare
7 Strategia de realizare a Sistemului Integrat de Asistentã Medicala si Tehnica de Urgenta Prespitaliceasa (SIAMTUP) in judetul Valcea 2007-2013 Descarcare
8 Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in Judetul Valcea - 2007-2013 Descarcare
9 Strategia de Dezvoltare a Turismului in Judetul Valcea - 2007-2013 Descarcare
10 Strategia de Dezvoltare a Culturii in Judetul Valcea - 2008-2013 Descarcare
11 Program integrat de gestionare a calitatii aerului 2008-2013 Descarcare
12 Plan de analiza si acoperire a riscurilor al Judetului Valcea Descarcare
13 Planul Local de Actiune pentru Mediu Judetul VALCEA 2016-2019 Descarcare

 

STRATEGII IN CURS DE REVIZUIRE/ELABORARE

#   Descarcare
1 Master Planul (MP) pentru reabilitarea sistemului de încalzire centralizata în municipiul Râmnicu Vâlcea - Retehnologizarea instalatiilor de termoficare urbana din S.C. CET GOVORA S.A. Rm. Vâlcea, în vederea conformarii la cerintele de mediu. Descarcare
1.1 Studiu de fezabilitate privind retehnologizarea instalatiilor de termoficare urbana din S.C. CET GOVORA S.A. Rm. Vâlcea, în vederea conformarii la cerintele de mediu. Descarcare
2 Strategia de dezvoltare a invatamantului preuniversitar din judetul Valcea 2007-2013 Descarcare
3 Strategia de dezvoltare a serviciilor medicale din judetul Valcea 2007-2013 Descarcare
4 Strategia de dezvoltare a infrastructurii de drumuri si poduri judetene in perioada 2007 – 2013 Descarcare
5 PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU INVATAMÂNTUL PROFESIONAL SI TEHNIC - JUDETUL VALCEA Descarcare
6 STRATEGIA JUDETEANA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIEI SOCIALE 2008-2013 Descarcare
7 STRATEGIA DE ALIMENTARE CU CALDURA A MUNICIPIULUI RM. VALCEA Descarcare
8 Program integrat de gestionare a calitatii aerului 2008-2013 - judetul Valcea Descarcare
9 Planul Regional de Actiune pentru Mediu (prima varianta) Descarcare
10 Planul Local de Actiune pentru Mediu - judetul Valcea ( varianta finala ) Descarcare
11 Sistemul de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea - studiu fezabilitate (engleza - rev.1) Descarcare