31-03-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 februarie 2011 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 11 martie 2011 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al domnului Dumitru Tarasenie Descarcare
5 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Laurentiu Popa Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului 'Anton Pann' Ramnicu Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor unitati sanitare de interes judetean, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si suplimentarea numarului de posturi finantate pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult ortodox, din judetul Valcea, pe anul 2011 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 15.388 mii lei din cota de 21 % din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat, la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ -teritoriale, pe anul 2011 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico­economice, faza 'studiu de fezabilitate', pentru obiectivul de investitii 'Construire podet pe OJ 676 H Maldarestii de Sus (ON 65 C) - Culele Maldaresti - DN 67, km. 0 + 200', comuna Maldaresti, judetul Valcea ' Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate de persoanele internate in Centrul de Asistenta Medico - Sociala Ladesti, sau, dupa caz, de sustinatorii legali ai acestora, in anul 2011 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor ce se aplica in anul 2011 pentru prestari de servicii efectuate de Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea catre persoane fizice si juridice Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru anul 2011, referitor la prevenirea abandonului copilului de catre familie Descarcare
13 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte