Formulare tip

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Compartimentul Autorizari in Constructii, Avize si Controlul in Constructii

Compartimentul Amenajarea Teritoriului si UrbanismDocumente necesare Certificat Urbanism, Autorizatii de Construire, Desfiintare