Înființarea de noi servicii sociale pentru vârstnici și persoane cu dizabilități, o prioritate pentru Consiliul Județean Vâlcea!În ședința extraordinară a Consiliului Județean Vâlcea de marți, 14 mai 2024, consilierii județeni au aprobat documentația tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construirea și dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, comuna Popești”, dar și proiectul și cheltuielile legate de implementarea acestuia.
Prin acest proiect, a cărui valoare depășește 4,1 milioane lei și pentru finanțarea căruia DGASPC Vâlcea va solicita fonduri prin PNRR, se dorește extinderea și modernizarea unui centru de servicii aflat în comuna Popești.
Scopul noii investiții este acela de a mări capacitatea centrelor sociale pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități sau a bătrânilor singuri din județul Vâlcea, centre pentru ale căror servicii există o adresabilitate foarte mare.
De altfel, conducerea Consiliului Județean Vâlcea caută, în întreg județul, spații în care să poată fi amenajate astfel de centre, pentru satisfacerea nevoii comunităților locale de a-și proteja bătrânii și bolnavii fără aparținători sau ale căror familii nu îi pot îngriji.