30-04-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 martie 2015 Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind situatia economico-financiara inregistrata de S.C. APAVIL. S.A. Ramnicu Valcea la sfarsitul anului 2014 si trimestrul I 2015 Descarcare
4 Informare privind situatia economico-financiara inregistrata de S.C. CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea la sfarsitul anului 2014 si trimestrul I 2015 Descarcare
5 Informare privind situatia economico-financiara inregistrata de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea la sfarsitul anului 2014 si trimestrul I 2015 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si alocarea unei sume Orasului Horezu, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2015 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii “ Expo - Nord Oltenia S. A.”, pe anul 2015. Descarcare
8 Proiect de hotarare provind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 60 din 31 martie 2015, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 14 din 30 ianuarie 2015. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Camerei Agricole Judetene Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si darea lui in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii “Refacere platforma drum, ziduri de sprijin si amenajari podete pe DJ 701D Ciunget-Latorita-Galbenu, km. 0 + 000 – 5 + 500”, judetul Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate/Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie, pentru obiectivul de investitii ”Consolidare si refacere DJ 703N Berislavesti-Releu Cozia, km. 1 + 500 – 4 + 000”, judetul Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate/Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie, pentru obiectivul de investitii ”Consolidare si refacere platforma drum DJ 678 limita Judetul Olt – Galicea - Budesti, km 36 + 000 (Valea Ruzii). Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor comunale a unui tronson din drumul judetean 677 C Limita Judet Olt – Lungesti – Fumureni – Ramesti (DJ 677). Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din invatamantul special, pentru anul scolar 2015 – 2016. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioda 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Faza 2” a retelelor termice primare de alimentare cu energie termica din domeniul public al Judetului Valcea. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea, nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea, in comun, de activitati, servicii, proiecte care sa conduca la asigurarea de servicii de tehnologie a informatiei si de comunicatii intre Consiliul Judetean Valcea si Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricoltura (APIA), referitor la gestiunea Registrului Agricol in format electronic. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri - Flandra Valcea S.A. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri - Flandra Valcea S.A. si aprobarea Contractului de mandat al acestuia. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia Contractul de management, precum si numirea managerului la Memorialul “Nicolae Balcescu”. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia Contractul de management, precum si numirea managerului la Teatrul “Anton Pann” Ramnicu Valcea. Descarcare
25 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia Contractul de management, precum si numirea managerului la Muzeul Judetean ”Aurelian Sacerdoteanu” Valcea. Descarcare
26 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia Contractul de management, precum si numirea managerului la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea. Descarcare
27 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
97 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si alocarea unei sume Orasului Horezu, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2015 Descarcare
98 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii “ Expo - Nord Oltenia S. A.”, pe anul 2015. Descarcare
99 Hotarare provind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 60 din 31 martie 2015, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 14 din 30 ianuarie 2015. Descarcare
100 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Camerei Agricole Judetene Valcea Descarcare
101 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
102 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si darea lui in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea. Descarcare
103 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii “Refacere platforma drum, ziduri de sprijin si amenajari podete pe DJ 701D Ciunget-Latorita-Galbenu, km. 0 + 000 – 5 + 500”, judetul Valcea. Descarcare
104 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate/Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie, pentru obiectivul de investitii ”Consolidare si refacere DJ 703N Berislavesti-Releu Cozia, km. 1 + 500 – 4 + 000”, judetul Valcea. Descarcare
105 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate/Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie, pentru obiectivul de investitii ”Consolidare si refacere platforma drum DJ 678 limita Judetul Olt – Galicea - Budesti, km 36 + 000 (Valea Ruzii). Descarcare
106 Hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor comunale a unui tronson din drumul judetean 677 C Limita Judet Olt – Lungesti – Fumureni – Ramesti (DJ 677). Descarcare
107 Hotarare privind aprobarea retelei scolare din invatamantul special, pentru anul scolar 2015 – 2016. Descarcare
108 Hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioda 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Faza 2” a retelelor termice primare de alimentare cu energie termica din domeniul public al Judetului Valcea. Descarcare
109 Hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea, nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
110 Hotarare privind aprobarea "Protocolului de colaborare pentru realizarea in comun de activitati, servicii, proiecte, care sa conduca la asigurarea de servicii de tehnologia informatiei si de comunicatii, intre Consiliul Judetean Valcea si Serviciul de Telecomunicatii Speciale" Descarcare
111 Hotarare privind aprobarea "Protocolului de colaborare cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricoltura (APIA), referitor la gestiunea Registrului Agricol in format electronic" Descarcare
112 Hotarare privind incetarea mandatului reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri - Flandra Valcea S.A. Descarcare
113 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri - Flandra Valcea S.A. si aprobarea Contractului de mandat al acestuia. Descarcare
114 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia Contractul de management, precum si numirea managerului la Memorialul “Nicolae Balcescu”. Descarcare
115 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia Contractul de management, precum si numirea managerului la Teatrul “Anton Pann” Ramnicu Valcea. Descarcare
116 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia Contractul de management, precum si numirea managerului la Muzeul Judetean ”Aurelian Sacerdoteanu” Valcea. Descarcare
117 Hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia Contractul de management, precum si numirea managerului la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea. Descarcare