03-02-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea: Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor din aparatului de specialitate si din institutiile si serviciile publice de interes judetean, pe anul 2012; Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2012; Bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, pe anul 2012; Bugetelor institutiilor publice sanitare de interes judetean, pe anul 2012; Bugetului imprumutului intern al judetului Valcea, pe anul 2012; repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2012. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 590,0 mii lei din taxa pe valoarea adaugata, unor orase si comune, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si pentru implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/ acreditat, pe anul 2012. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 2.576,6 mii lei din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2012. Descarcare

Arhiva sedinte