30-10-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 septembrie 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unor sume repartizate unor unitati administrativ – teritoriale, prin Hotararea Consiliului Judetean Vâlcea nr. 87 din 30 iunie 2009 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind majorarea fondului de rezerva, aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, precum si rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor stabilite pentru anul scolar 2009-2010, la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea graficelor de circulatie pe traseele judetene 024 „RAMNICU VALCEA – BABENI - IZVORUL RECE ” si 050 „DRAGASANI – MACIUCA- BALCESTI ”, prevazute in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008-30.06.2011, in judetul Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind infiintarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru lucrarea: “Modernizare DJ 677 C Limita judet Olt -Lungesti - Ramesti (DJ 677), km. 1 + 648 - 4+148 si km. 7+948 - 10+948”, comuna Lungesti, judetul Valcea, faza “Proiect tehnic”. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pe anul 2010 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 35 din 31.03.2009 privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Valcea in managementul si implementarea proiectului „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud – Vest Oltenia" si a contributiei judetului Valcea la implementarea proiectului Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului „Solutii integrate de e - guvernare in judetul Valcea”, a cheltuielilor legate de proiect, a valorii totale precum si a cofinantarii proprii Descarcare
12 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al III-lea, 2009 Descarcare
13 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte