26-11-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea pe trimestrul III/2021 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Valcea nr.482 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea majorarii bugetului judetului Valcea si a bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea în baza prevederilor art.20 alin. (15) lit. "a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat, pe anul 2021, rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Judetului Valcea catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea pentru anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.I si Anexei nr.III la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.113 din 3 iunie 2020, ca urmare a reorganizarii serviciilor sociale
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.177 din 18 septembrie 2020
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind actualizarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Centru comunitar integrat în comuna Racovita, judetul Valcea"
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Comuna Racovita si UAT Judetul Valcea în cadrul Proiectului "Centru comunitar integrat în Comuna Racovita, judetul Valcea"
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.201 din 15 octombrie 2021 referitoare la aprobarea implementarii proiectului "JUDETUL VALCEA – PRO INTEGRITATE!", a Acordului de parteneriat si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii imobilului monument istoric "Cula Greceanu", situat în sat Maldaresti, comuna Maldaresti, judetul Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind solutionarea plangerii prealabile formulata de S.C. SILVA CRISFLOR S.R.L. si S.C. DIKEL TOUR S.R.L
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind solutionarea plangerii prealabile formulata de S.C. MATDAN SERVICE S.R.L.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind solutionarea plangerii prealabile formulata de S.C. CRISTI CRINA CAMELIA S.R.L.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea în Consiliul Administrativ al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17  Diverse  
  Punct suplimentar Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte