25-11-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare 24 septembrie - 25 noiembrie 2003. Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatilor desfasurate de Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea in trimestrul III/2003, pe linia prevenirii si combaterii fenomenului infractional, a asigurarii unui climat de ordine si siguranta civica. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Valcea pe anul 2003. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 9.581 milioane lei aprobata judetului Valcea prin Hotararea Guvernului nr.1230/2003, pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 3.894.000 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului si repartizarea acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2003. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 3.475.149 mii lei, in vederea acordarii drepturilor salariale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr.4, 4a si 4b la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.99 din 24 septembrie 2003 de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate pentru judetul Valcea prin anexele nr.4, 5, 6, 7 ]i 7a la Ordonanta Guvernului nr.87 din 31.08.2003. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 500.000.000 lei alocata suplimentar de la bugetul de stat pe trimestrul IV 2003, pentru elaborarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judetene aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in Romania care depasesc masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind darea in administrare a imobilului situat in orasul Calimanesti, str.Calea lui Traian nr.295, judetul Valcea, Grupului Scolar Economic – Administrativ si de Servicii Calimanesti. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Consiliile Judetene Sibiu, Arges si Brasov, in vederea realiz`rii documentatiei necesare declararii ariei protejate Parcul National Muntii Fagaras. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea graficului de circulatie pe traseul judetean de transport rutier de persoane prin servicii regulate 062 “Ramnicu Valcea – Creteni – Susani”. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean pe anul 2003, prevazut in Anexa la Hotararea nr.5 din 29 ianuarie 2003 a Consiliului Judetean Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea nr.110/24 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la Hotararea nr.27/19 martie 2003 privind aprobarea Programelor si proiectelor culturale minimale proprii pe anul 2003 ale institutiilor publice de cultura finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind cooptarea domnului consilier judetean Buca Ilie in Comisia pentru buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii domnului Iulian Comanescu - Presedintele Consiliului Judetean Valcea, la Palermo, Regiunea Sicilia – Italia, in perioada 13-16 noiembrie 2003, pentru a participa la Conferinta “Mostenire culturala si parteneriat interregional in zona mediteraniana” Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.98 din 22 noiembrie 2001 referitoare la reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, modificata prin Hotararile nr.43 din 28 martie 2002 si nr.95 din 24 iulie 2003. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind eliberarea doamnei Duca Daniela din functia de director al Agentiei pentru Dezvoltare Valcea si numirea in aceasta functie a domnului Statie Nicolae Descarcare
20 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte