18-04-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 martie 2019 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 22 martie 2019 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind activitatea din trimestrul I 2019 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor interne, pe anul 2018 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2019 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022; aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2019; aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020 – 2022; aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor ce se aplica de catre Serviciul public de turism, agrement si servicii din cadrul obiectivului de investitii Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti–Caciulata, pe anul 2019 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiilor Consiliului Judetean Valcea catre: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „APA Valcea”, Asociatia Nationala a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica „ANATOP”, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii si cofinantarii proiectului „VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta!”, cod SMIS 2014+:128038 Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea pricipalelor caracteristici si indicatorii tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Executie cai de acces, in incinta Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, judetul Valcea”, comuna Dragoesti, judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Consolidarea si reabilitarea termica a sectiilor Spitalului Judetean de Urgenta Valcea din strada Remus Bellu nr.3” Descarcare
17 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL SA Valcea sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de administratie al societatii rezultati din Planul de administrare precum si pentru infiintarea punctelor de lucru in comunele Dragoesti si Muereasca Descarcare
18 Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, incepand cu data de 1 aprilie 2019 Descarcare
19 Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judetean Valcea, in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 aprilie 2019 Descarcare
20 Diverse - suplimentare ordine de zi Descarcare

Arhiva sedinte