20-05-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 aprilie 2013 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul I, anul 2013 Descarcare
4 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, pe trimestrul I, 2013 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2013 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in camine si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a costului mediu lunar de intretinere Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti, de persoanele internate sau de sustinatorii legali, dupa caz, in anul 2013 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune referitor la cumpararea imobilului Colectia de arheologie si arta religioasa "Gheorghe Petre – Govora", monument istoric - cod LMI 2004: VL-II-m-B-09646 si a terenului in suprafata de 297 mp, situate in strada Tudor Vladimirescu, nr. 109, orasul Baile Govora, judetul Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor, aflate in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru anul 2013, referitor la prevenirea abandonului copilului de catre familie Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital pentru care au avut prevederi bugetare aprobate in ordinea cronologica a vechimii arieratelor precum si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014-2016 Descarcare
15 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 9.520,00 mii lei, din taxa pe valoarea adaugata, destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014-2016 Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea si a unor unitati-administrativ-teritoriale, prin Consiliile Locale in vederea elaborarii si implementarii proiectului "Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de solutii e-guvernare in judetul Valcea - grupa 1" Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea si a unor unitati-administrativ-teritoriale, prin Consiliile Locale in vederea elaborarii si implementarii proiectului "Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de solutii e-guvernare in judetul Valcea - grupa 2" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea si a unor unitati-administrativ-teritoriale, prin Consiliile Locale in vederea elaborarii si implementarii proiectului "Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de solutii e-guvernare in judetul Valcea - grupa 3" Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea si a unor unitati-administrativ-teritoriale, prin Consiliile Locale in vederea elaborarii si implementarii proiectului "Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de solutii e-guvernare in judetul Valcea - grupa 4" Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea Documentului de Pozitie privind implementarea si asigurarea sustenabilitatii proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea" Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 128 din 30 noiembrie 2010 Descarcare
22 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea, sa aprobare Planul anual de evolutie a tarifelor si taxelor pentru serviciul de salubrizare a localitatilor din judetul Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea" Descarcare
24 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte