23-12-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 noiembrie 2013 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing. Ion Cilea, de la sedinta ordinara din noiembrie si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Judetului Valcea domnului Constantin Mateescu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2013 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2013 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2013 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne la data de 30 septembrie 2013 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2014 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, pentru anul 2014 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, pentru anul 2014 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind drepturile de care beneficiaza, in internatele scolare, elevii cu cerinte educative speciale din invatamantul special si special integrat, care nu se afla in sistemul de protectie sociala Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pentru anul 2014 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor judetului Valcea, sa exercite anumite atributii in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Expo - Nord Oltenia S. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor ce urmeaza a fi propusi de Consiliul Judetean Valcea pentru 3 functii de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. "Parc Ind Valcea" S.A Descarcare
15 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte