12-02-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene, a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, pe anul 2007 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2007 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 2.985.033,69 lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea unor lucrari de interes judetean, pe anul 2007 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului aditional la Contractul de asociere – Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.57 din 28 martie 2005, referitoare la asocierea Consiliului Judetean Valcea cu unele institutii publice, organisme neguvernamentale si consilii locale in vederea implementarii Strategiei Inspectoratului Scolar de asigurare a accesului la educatie a copiilor proveniti din grupurile dezavantajate si a realizarii proiectului "Toti diferiti – toti egali – asigurarea accesului la educatie a tuturor grupurilor dezavantajate din judetul Valcea" si cofinantarii acestuia, în cadrul Programului PHARE 2003 – "Acces la Educatie pentru Grupurile Dezavantajate" Descarcare
5 Proiect de hotarare privind acordul de modificare a unor preturi la apa potabila livrata de SC APAVIL SA Valcea Descarcare
6 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte