20-10-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 18 septembrie 2020. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Informare privind activitatea din trimestrul III 2020 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Valcea nr.356 din 6 octombrie 2020 privind aprobarea majorarii bugetului propriu al Judetului Valcea cu suma de 389,25 mii lei si a bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, in baza prevederilor art.25, alin. (14), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.135/2020, rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70/2020 in domeniul transportului public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Comuna Vaideeni si UAT Judetul Valcea, pentru implementarea Proiectului „Centru comunitar integrat in comuna Vaideeni, judetul Valcea”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Unitatea Administrativ - Teritoriala Judetul Valcea pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, tabere scolare, infrastructura si servicii publice de turism si infrastructura rutiera de interes judetean”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 195 din 31 octombrie 2018, referitoare la stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum si consumul de carburanti, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemptiune referitor la cumpararea imobilelor ,,Cula Greceanu”, monument istoric - cod LMI 2015: VL-II-m-A-09812.01 si ,,Anexe”, monument istoric - cod LMI 2015: VL-II-m-A-09812.02, situate in comuna Maldaresti, judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza: „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Refacere platforma drum DJ676A Giulesti (DN67B) - Dozesti - Rosiile (DJ 676), km 14+275 – km 18+151, comuna Rosiile, judetul Valcea”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza: „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Refacere platforma drum DJ676F Gradistea (DN67B) - Dobricea - Zgubea - DJ676, km 5+500 – 10+400, judetul Valcea”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza: „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Refacere platforma drum DJ678E Limita Jud. Arges - Launele de Jos - Ciresu - Limita Jud. Olt, km 6+250, comuna Danicei, judetul Valcea”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Listei actualizate a bunurilor apartinand domeniul public al Judetului Valcea, aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare a judetului, concesionate Societatii APAVIL S.A. Valcea – anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 1 din 18.11.2008.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a grupului de lucru si a Regulamentului privind organizarea si functionarea componentelor structurii organizatorice implicate in procesul de planificare de mediu in judetul Valcea pentru Planul Local de Actiune pentru Mediu in Judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
17 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte