28-09-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 august 2012. Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 19 septembrie 2012. Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing. Ion Cilea de la sedinta ordinara precedenta si pana in prezent. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind cooptarea domnului Iova Mircea, consilier judetean in Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Judetului Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, pe anul 2012. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei pe anul 2012 a Consiliului Judetean Valcea la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) Descarcare
8 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.57 din 31 mai 2012 referitoare la atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Lalosu -Balcesti operatorului de transport rutier, S.C. ANGI ELE S.R.L. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Costesti, a imobilelor compuse din cladiri si terenul aferent, in suprafata de 4763 mp, situate in comuna Costesti, sat Bistrita Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti, prevazut in anexa la Hotararea Consiliului judetean Valcea nr.141 din 31 octombrie 2011. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Județean Valcea nr. 159/30.11.2009. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Județean Valcea nr. 158/30.11.2009, cu modificarile ulterioare. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Județean Valcea nr. 160/30.11.2009, cu modificarile ulterioare. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni in calitate de membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
15 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul II, anul 2012. Descarcare
16 Informare privind situatia copiilor parasiti in unitatile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor in risc social si activitatii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supusi riscului de a fi parasiti in unitatile sanitare reintorsi in familie. Descarcare
17 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte