28-03-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 1.647.000 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea cu finantare partiala sau integrala de la buget, aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, a Listei obiectivelor de investitii cu finantare din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2005. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 900.000 mii lei alocata de la bugetul de stat pe anul 2005, pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea obiectivelor, criteriilor de performanta si a Programului de reducere a creantelor si a platilor restante, pe anul 2005 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei pe anul 2005, a Judetului Valcea catre Adunarea Regiunilor Europei. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei, Consiliului Judetean Valcea la Fondul pentru Dezvoltare Regionala, pe anul 2005. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2005, catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea punctelor II si III din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.68 din 28 mai 2004, pentru aprobarea nivelului taxelor locale si al tarifelor ce se vor aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2005. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind tarifele ce se vor aplica pe tipuri de activitati desfasurate de Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea, pe anul 2005. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului propriu al Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind transformarea postului de solist vocal prevazut la pozitia nr.17 din statul de functii al Formatiei Artistice Profesioniste "Rapsodia Valceana". Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale minimale proprii ale institutiilor publice de cultura finantate din bugetul judetului Valcea, pe anul 2005. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind declararea unor bunuri mobile de interes public judetean, darea in administrarea unor institutii publice ori concesionarea acestora. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind concesionarea spatiilor in care functioneaza laboratoarele de tehnica dentara, situate in incinta Policlinicii Stomatologice Valcea. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, a unor spatii situate in sediul Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind transmiterea in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale, a sistemelor de alimentare cu apa, realizate in judetul Valcea in baza Hotararii Guvernului nr.687/1997. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu unele institutii publice, organisme neguvernamentale si consilii locale in vederea implementarii Strategiei Inspectoratului Scolar de asigurare a accesului la educatie a copiilor proveniti din grupurile dezavantajate si a realizarii proiectului "Toti diferiti – toti egali – asigurarea accesului la educatie a tuturor grupurilor dezavantajate din judetul Valcea" si cofinantarii acestuia, in cadrul Programului PHARE 2003 – "Acces la Educatie pentru Grupurile Dezavantajate". Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Judetean Valcea nr.5 din 29.01.2003 si 36 din 19.03.2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind incetarea activitatii Centrului de Informatii Turistice Valcea. Descarcare
23 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte