20-12-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 noiembrie 2012 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate din bugetul local si din creditul intern, a bugetelor unor institutii publice finantate integral din venituri proprii, pe anul 2012 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.66 din 30 iunie 2010, referitoare la contractarea unei finantari rambursabile interne in suma de 32.500.000 lei pe termen de 8 ani din care o perioada de gratie de 2 ani, pentru realizarea unor investitii de interes judetean, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
5 Proiect de hotarare privind contractarea unei finantari rambursabile interne in suma de 1.300.000 lei, pe termen de 6 luni, pentru realizarea unor investitii publice de interes judetean Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2012 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului taxelor de scolarizare pentru anul scolar 2012 – 2013, la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii”, pentru lucrarea „Intretinere periodica poduri pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia - Manastirea Pahomie, km 6+650, 8+250, km 9+400, judetul Valcea” Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza „Studiu de fezabilitate revizuit” pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 665, limita judet Gorj –Marita - Izvoru Rece – Vaideeni –Horezu, km 53+650-69+169” Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza „Proiect tehnic revizuit” pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 665, limita judet Gorj –Marita - Izvoru Rece – Vaideeni –Horezu, km 53+650-69+169” Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
12 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte