29-10-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 septembrie 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului Centrului de Asistenta Medico – Sociala Ladesti, modificarea Anexei nr. 6.6 "Programului lucrarilor de covoare bituminoase" la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.104 din 30.09.2010 si aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare publice, pe anul 2010 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2011 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unor sume repartizate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.21 din 25 martie 2010 si repartizarea unor sume din cota de 22 % din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ - teritoriale, pe anul 2010 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind asocierea judetului Valcea cu localitati din judetul Valcea, in vederea infiintarii Asociatiei Intercomunitare pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA VALCEA" sa aprobe primirea in Asociatie a Municipiului Ramnicu Valcea, modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei si semnarea Actului Aditional la acestea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului cadru de colaborare pentru implementarea proiectul "Romani pentru romani, prin România" Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.2 din 14 octombrie 2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Milcoiu, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.3 din 14 octombrie 2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Ladesti, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
11 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie 2011, in judetul Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 111 din 30 septembrie 2010 , referitoare la incetarea calitatii de membru si numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea, ca membri, in consiliile de administraţie ale Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni si Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Bistrita Descarcare
15 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul III, anul 2010 Descarcare
16 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte