28-05-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 aprilie 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2010 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2009 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale la bugetul propriu al judetului Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru anul 2010 referitor la prevenirea abandonului copilului de catre familie Descarcare
8 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui pod pe DJ 703 M Perisani - Racovita - Cornet, Km 7+692, peste raul Baiasu, comuna Racovita, judetul Valcea si darea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri, precum si concesionarea acestora SC CET GOVORA SA Ramnicu Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararilor Consiliului Judetean Valcea nr. 45, 46, 47 si 48 din 30.04.2010 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind numirea domnului Nicu Spiridon, in functia de Director al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind numirea domnului Sabin Dragnea, in functia de Director al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti Descarcare
14 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul I, anul 2010 Descarcare
15 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte